Hinder en maatregelen

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de hinder en maatregelen rondom het project Renovatie veerdam Holwerd.

Hinder voor passagiers veerdienst Holwerd - Ameland

De renovatie van de damwanden en asfalteringswerkzaamheden van toegangsweg De Grandyk zijn inmiddels afgerond. Vanaf oktober 2022 zijn de werkzaamheden op het terrein gestart. Als gevolg van een faillissement van een van de aannemers van de Bouwcombinatie zijn de werkzaamheden tijdelijk opgeschort. In de loop van 2023 wordt een vervolg gegeven aan de herinrichting van het concessieterrein. 

Deze werkzaamheden leveren dan enige hinder op voor gebruikers van de veerdienst Holwerd – Ameland. Passagiers van de veerdienst naar Ameland wordt geadviseerd niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de afvaart aanwezig te zijn. Voor reizigers van buslijn 166 en 600 van Arriva gelden geen beperkingen. Ook het parkeerterrein blijft gewoon bereikbaar.

Medio 2023 vinden de werkzaamheden aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties op de veerdam plaats. Voor de passagiers van de veerdienst Holwerd – Ameland zal tijdens die periode zal helaas enige hinder optreden. We proberen deze hinder tot een minimum te beperken. Ons uitgangspunt is dat de veerdienst geen vertraging zal oplopen. Wanneer de werkzaamheden starten en er meer bekend is over eventuele hinder, vindt u op deze pagina de laatste informatie.

Hinder voor de scheepvaart

De werkzaamheden aan het terrein kunnen enige hinder veroorzaken voor de overige scheepvaart. De kapiteins van de verschillende schepen worden op tijd geïnformeerd over de werkzaamheden en er is onderling contact over het moment van aan- en afmeren.