Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat legt 2 km natuurvriendelijke oever aan langs de Nieuwe Waterweg, verdeeld tussen de locaties Gors van de Lickebaert en Landtong Rozenburg.

Gors van de Lickebaert

Het Gors van de Lickebaert ligt stroomopwaarts van Maassluis, aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg. Het gebied maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Hoewel de locatie regelmatig droogvalt, is er geen waardevolle natuur te vinden. Golfslag van passerende schepen verhindert een evenwichtig onderwaterbodemleven.

Wat gaan we doen?

We brengen grond aan achter de oeverconstructie, wat de oevers natuurvriendelijker maakt. Een meer geleidelijke overgang van land naar water is gunstig voor vissen en planten. We leggen daarbij een geleidedam aan om de oever te beschermen. In de verkenningsfase is gebleken dat het project een positieve bijdrage kan leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit voor planten en dieren.