Amsterdam-Rijnkanaal: verbreden Demkabocht

Waarom

  • Het Amsterdam-Rijnkanaal is een van de drukst bevaren vaarwegen ter wereld.
  • In Utrecht zit een scherpe bocht in het kanaal: de Demkabocht.
  • Schepen worden steeds groter. Hierdoor is de kans op aanvaringen in deze bocht toegenomen.
  • Door de Demkabocht te verbreden, maken we de situatie veiliger.

Hoe

bodemvervuiling saneren, radarpost verplaatsen

11 m

verbreden van de bocht

Heb ik last van de werkzaamheden?

Bij werkzaamheden zo groot als deze is hinder niet te voorkomen. Door het slim combineren van werkzaamheden proberen we hinder voor de scheepvaart, recreatievaart en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Hinder voor de scheepvaart en recreatievaart

We zijn nog bezig met de voorbereiding van dit project en hebben nog geen planning van de werkzaamheden. Als de planning bekend is, vindt u die op deze projectpagina.

Hinder voor de omgeving

De werkzaamheden veroorzaken trillingen en geluid door het intrillen van de damwanden. Rijkswaterstaat neemt voorafgaand aan de werkzaamheden contact op met omwonenden die hier mogelijk hinder van kunnen hebben. Ook houden we andere omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden.

Wanneer

Klaar: 2027
December 2024

Selectie en gunning aannemer

April 2025

Start van de werkzaamheden. De volgorde waarin we de damwanden laten vervangen is nog niet duidelijk

2027

De werkzaamheden zijn klaar

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws

Onderliggende pagina's