Planning en aanpak

Planning en aanpak

We hebben de proef met het voorspellen van de openingstijden van de Botlekbrug en Spijkenisserbrug afgerond in juli 2020. Daarna is de Brugopeningsvoorspeller (BOV) ingevoerd in de praktijk. Bekijk hier de planning en uitleg.

Wanneer

Proef klaar: juli 2020
Medio 2020 BOV 1.0 gereed
Medio 2022 Onderzoek naar verbeteringen BOV afgerond

Deze planning kan nog veranderen.

Voorspellingen op drips

De voorspellingen van de openingstijden van de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug worden weergegeven op de dynamisch route-informatiepanelen (drips) langs de weg. De volgende 4 situaties kunnen op de drips worden getoond:

 • geen opening verwacht: brug is beschikbaar voor het wegverkeer
 • opening verwacht: brugopening verwacht, kans op stremming voor wegverkeer aanwezig
 • brug open: brug gestremd voor wegverkeer (wordt in de huidige situatie ook getoond)
 • brug weer vrij: de brug is beschikbaar voor wegverkeer, er is een wachtrij.

Dat ziet er op de drips als volgt uit:

De openbare kanalen Blauwe Golf Verbindend (BGV) en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) stellen de voorspellingen beschikbaar.

Locatie van de drips

Rondom de Botlekbrug en Spijkenisserbrug bevinden zich meerdere drips. Bij de BOV 1.0 worden op de drips op de volgende locaties voorspellingen getoond:

 • voor de Hartelbrug (N218) richting de A15
 • Schenkelweg (ter hoogte van Theater de Stoep) richting de Spijkenisserbrug
 • Groene Kruisweg (S102) nabij de Aveling te Hoogvliet richting de Spijkenisserbrug
 • op de A15 (voor afslag Botlekbrug richting de Europoort)

Voorspellingen door middel van data

De voorspellingen worden niet door de brugwachters gedaan. Ieder schip dat een van de bruggen nadert, zendt een keer per seconde diverse data uit. Dit wordt Automatic Identification System (AIS) genoemd en hiermee wordt het volgende bepaald:

 • de snelheid van het schip
 • de afstand van het schip tot de bruggen
 • de kans dat een schip een brugopening nodig heeft

Betrouwbaarheid voorspellingen

De (BOV) voor de Botlekbrug en Spijkenisserbrug werkt nog niet perfect. De afgelopen periode hebben we gezien dat rond 8 van de 10 keer (ongeveer 80% van alle gevallen) de voorspelling 'geen opening verwacht' correct is. In sommige gevallen kan het voorkomen dat weggebruikers alsnog met een brugopening geconfronteerd worden.

De BOV baseert de verwachting op basis van de locatie en snelheid van het schip en een aanname wanneer de openingsprocedure start. Die variabelen zijn niet constant waardoor de verwachting soms afwijkt van de werkelijkheid. Daarnaast kan het voorkomen dat er een storing plaatsvindt bij de BOV. Op dit moment wordt er gekeken naar het verbeteren van de BOV met een nieuwe versie om de betrouwbaarheid van de voorspellingen te verbeteren.

‘Opening verwacht’ is minder betrouwbaar in de situatie dat er wel een opening wordt verwacht. Dat wordt veroorzaakt doordat de route van de schepen op de Nieuwe Waterweg niet goed te voorspellen is. Voor de weggebruiker heeft dat tot gevolg dat een aangekondigde brugopening er in werkelijkheid niet blijkt te zijn.

‘Brug open’ wordt in de huidige situatie al weergegeven op de drip en dit zal ook niet anders worden. De betrouwbaarheid van deze melding blijft gelijk in vergelijking met de huidige situatie.