Planning

We voeren onderhoud uit aan verschillende aanlegsteigers en loswallen rondom de Oosterscheldekering. Zo zijn de aanlegsteigers en loswallen ook in de toekomst goed en veilig te gebruiken.

Wanneer

Klaar: 2025
2024

Onderhoud loswal Veerse Gatdam

Onderzoeken loswallen – Jacobahaven Noordland binnen west en noord en Roggenplaat

2025

Renovatie vluchthaven Neeltje Jans

Onderzoeken loswallen – Jacobahaven Noordland binnen west en noord en Roggenplaat

Deze planning kan nog veranderen.