Planning en aanpak

We vervangen de leuning van de werkweg aan de kant van de Noordzee. Ook plaatsen we hekken rond de pijlers en brengen we trappen en bordessen aan. Zo kunnen we de veiligheid voor verkeer en personeel op de Oosterscheldekering handhaven. Op deze pagina leest u meer over de planning en aanpak.

Wanneer

Klaar: 2024
September 2023 - november 2024

Plaatsen trappen en bordessen

Februari 2024 - december 2024

Plaatsen leuning en hekwerken

Deze planning kan nog veranderen.

Leuning

De oude leuning van de Oosterscheldekering is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, hogere leuning voorkomt beschadiging aan de waterkering en zorgt ervoor dat voertuigen niet te water raken.

Hoge hekwerken

Ter hoogte van de pijlers plaatsen we 3 m hoge hekwerken om te voorkomen dat onbevoegden op de pijlers kunnen komen.

Botsproeven

We testen de nieuwe leuning en hekwerken uitgebreid op verkeersveiligheid. Dit doen we onder andere met botsproeven, ook wel crashtesten genoemd. Hierbij botsen voertuigen tegen een kopie van de leuning en de hekwerken. Eerst bootsen we het digitaal na, daarna in het echt. Met behulp van deze testen zorgen we ervoor dat de leuning en hekwerken voldoen aan de juiste verkeersveiligheidsnormen.

Bordessen en trappen

Tussen de werkweg en de pijlers van de kering plaatsen we nieuwe bordessen en trappen. Dankzij deze bordessen zijn de pijlers beter bereikbaar voor het personeel.