Oosterscheldekering: baggeren van 6 havens

Waarom

  • Door de werking van eb en vloed verzamelt zich een steeds dikker wordende laag slib op de bodem van de havens.
  • Gebruikers krijgen hierdoor te maken met onvoldoende vaardiepte.
  • Daarom gaan we 6 havens rondom de Oosterscheldekering baggeren.
  • Zo zorgen we dat ze ook in de toekomst goed bereikbaar blijven.

Bekijk de gehele planning

Hoe

1,1 miljoen m3 slib baggeren uit de Noordlandhavens, Jacobahaven, Vluchthaven Neeltje Jans, toegangsgeul Betonhaven en de Roggenplaathaven

Heb ik last van de werkzaamheden?

De hinder blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beperkt. We houden rekening met eventuele vertroebeling van het water en werken in de winter om hinder voor de schelpdiersector (de kweek van mosselen en oesters) zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer

Klaar: 31 maart 2025
1 oktober 2024 – 31 maart 2025

Onderhoudsseizoen 4: Afronding per haven; welke haven en de volgorde verder te bepalen.

  • Noordland Buitenhaven
  • Vluchthaven Neeltje Jans
  • Roggenplaathaven

Deze planning kan nog veranderen. Tussen 1 april en 1 oktober wordt er geen baggeronderhoud gepleegd.

Bekijk de hele planning

Projectenoverzicht

Bekijk op de pagina Projecten waar we de komende tijd groot onderhoud uitvoeren op en om de Oosterscheldekering.

Bekijk ons digitale magazine

We werken aan het onderhoud van bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Een groot deel daarvan is aan renovatie of vervanging toe. In het magazine van Rijkswaterstaat leest u hoe we Zeeland bereikbaar houden.

Lees het digitale magazine

Onderliggende pagina's