Oosterschelde: renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering fase 1

Waarom

  • Bij dreigend hoogwater is de Oosterscheldekering een belangrijke stormvloedkering.
  • De hydraulische bewegingswerken van de schuiven van de Oosterscheldekering zijn een belangrijk onderdeel van het functioneren.
  • Na ruim 35 jaar wordt het noodzakelijk geacht om te starten met de renovatie van de bewegingswerken fase 1.
  • Zo blijft de kering goed werken en houden we onze voeten droog.

Hoe

renoveren 6 van de 124 bewegingswerken behorende bij doorstroomopeningen Schaar 7 (S7), Schaar 13 (S13) en Roompot 15 (R15), ontwikkelen speciale hijs- en transportmethode

Heb ik last van de werkzaamheden?

De bewegingswerken worden gedemonteerd en gemonteerd zonder hinder voor het wegverkeer. Deze hinder ontstaat pas wanneer de cilinder zelf moet worden in- of uitgehesen. In dat geval is het vanuit veiligheidsoverwegingen niet gewenst wegverkeer toe te staan gedurende 2 uur per hijsactie. Het verkeer zal gedurende deze 2 uur worden omgeleid.

Wanneer

Klaar: vierde kwartaal 2024
2023

Renovatie eerste 2 bewegingswerken (Schaar 13)

2024

Renovatie 4 bewegingswerken (Schaar 07 en Roompot 15)

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws

Onderliggende pagina's