Oosterschelde: baggeren van 6 havens rondom de Oosterscheldekering

Oosterschelde: baggeren van 6 havens rondom de Oosterscheldekering

Waarom

  • Door de werking van eb en vloed verzamelt zich een steeds dikker wordende laag slib op de bodem van de havens.
  • Gebruikers krijgen hierdoor te maken met onvoldoende vaardiepte.
  • Daarom gaan we 6 havens rondom de Oosterscheldekering baggeren.
  • Zo zorgen we dat ze ook in de toekomst goed bereikbaar blijven.

Bekijk de gehele planning

Hoe

1,1 miljoen m 3 slib baggeren uit de Noordlandhavens, Jacobahaven, Vluchthaven Neeltje Jans, toegangsgeul Betonhaven en de Roggenplaathaven

Heb ik last van de werkzaamheden?

De hinder blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beperkt. We houden rekening met eventuele vertroebeling van het water en werken in de winter om hinder voor de schelpdiersector (de kweek van mosselen en oesters) zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer

Klaar: 2024
1 oktober 2022 – 31 maart 2023

Onderhoudsseizoen 2: restant Noordland Binnenhaven, restant Vluchthaven Neeltje Jans

1 oktober 2023 – 31 maart 2024

Onderhoudsseizoen 3: Roggenplaathaven, Jacobahaven & Toegangsgeul Betonhaven & Restant Noordland Buitenhaven

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Onderliggende pagina