Hinder en maatregelen

Bij de geplande onderhoudsprojecten aan de kanaalbruggen en -sluizen in Noord-Brabant en Limburg is hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer onvermijdelijk. We doen er alles aan om deze hinder te beperken.

Hinder voor omgeving en scheepvaart

De werkduur per brug of sluis varieert van 2 tot 4 weken. Alleen de renovatie van Sluis 15 & 16 neemt langer in beslag:

  • Bij de volgende objecten is er sprake van hinder voor het wegverkeer: brug Oude Maasje, brug Enschotsestraat, brug Biest Houtakker, brug Stad van Gerwen, Beekse brug, brug Wielput, brug 14 en sluis IV.
  • Bij de volgende objecten is er sprake van hinder voor het vaarwegverkeer: brug Enschotsestraat, brug Biest Houtakker, brug Stad van Gerwen, Beekse brug, sluis IV, sluis V, sluis 15 en sluis 16.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt in ons land continu aan een goede bereikbaarheid over water. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. We beheren en onderhouden de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en tientallen bruggen, sluizen en stuwen. Dat is nodig voor een vlotte, veilige doorstroming en de leefbaarheid van de omgeving.