Noordzee: project geluidsmonitoring (JOMOPANS)

Noordzee: project geluidsmonitoring (JOMOPANS)

Waarom

  • Zeedieren gebruiken hun gehoor voor het opvangen van communicatie, sporen er voedsel mee op en zetten het in als een waarschuwing voor gevaren.
  • Het geluid van menselijke activiteiten kan een negatief effect hebben op gevoelige zeedieren.
  • De landen in de Noordzeegebieden werken door de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie samen om een schone en gezonde zee met aandacht voor de zeedieren te realiseren.

Hoe

rekenmodellen, metingen op zee en monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid

Wat

Het project Interreg VB NSR Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea (JOMOPANS) is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie opgezet. Het project zou oorspronkelijk tot juni 2021 lopen, maar is met een jaar verlengd om nog verdere analyses te kunnen doen.

In het project is een kader ontwikkeld voor een volledig operationeel monitoringprogramma voor omgevingsgeluid in de hele Noordzee. Rijkswaterstaat werkt met meerdere landen samen aan dit project. Met name voor de gevoelige zeedieren is het belangrijk om het omgevingsgeluid in de zee in kaart te brengen.

Geluidsproductie Noordzee

Geluid is overal in de onderwateromgeving en kan worden geproduceerd door golven, het weer, dieren, maar ook door scheepvaart en constructiewerkzaamheden. Het geluid van dat laatste kan een negatief effect hebben op gevoelige zeedieren in de Noordzee zoals zeehonden, bruinvissen en dolfijnen.

Geluid is overal in de onderwateromgeving en wordt voor de Noordzee met een operationeel, gezamenlijk monitoringsprogramma in kaart gebracht

Innovatieve combinatie

Het project levert een innovatieve combinatie van modellen en hoogwaardige metingen op zee voor een operationeel, gezamenlijk monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid in de Noordzee. Het gebruik van consistente meetstandaarden stelt mariene managers, planners en andere belanghebbenden, internationaal in staat om te herkennen waar en hoe geluid op en in de Noordzee de dieren negatief kunnen beïnvloeden.

Uit de resultaten van Jomopans blijkt dat in de Noordzee scheepvaartgeluid dominant aanwezig is. Er zijn wel grote verschillen in het drukbevaren zuidelijk gedeelte en het rustigere centrale deel van de Noordzee. Vervolgens zullen we verschillende opties voor het verminderen van deze milieueffecten onderzoeken door geco├Ârdineerde beheersmaatregelen in het hele Noordzeegebied.

Meer informatie project JOMOPANS

Wilt u meer weten over het Interreg NSR VB project JOMOPANS? Kijk dan op de website van North Sea Region of neem contact op met projectleider Niels Kinneging.

Nieuws