Planning en aanpak

Goed functioneren van de stuwen in de Maas is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart. Een aantal stuwen krijgt een flinke opknapbeurt. Dit doen we binnen project Groot Onderhoud Stuwen (GRONST). Zo blijven ze komende jaren goed functioneren.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning en de werkzaamheden van het project.

Wanneer

Klaar: 2027
September 2022

Gunning aan aannemer Mourik

September 2022 - april 2023

Projectvoorbereidingen

2023 – 2027

Groot onderhoud stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek

Aanpak

Het project GRONST houdt grootschalige onderhoud in aan vooralsnog 4 stuwen: Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek.

De werkzaamheden zijn nogal verschillend. Van schilderwerk, het vervangen van aandrijvingen, herstellen van bodembescherming en repareren van betonschades tot het vervangen van de kraan bij stuw Roermond. Het werken aan het onderhoud vindt afwisselend op de verschillende locaties plaats. Dit heeft ook te maken met de verschillende soorten werkzaamheden.

Gelijk aan al deze maatregelen nemen we ook voorbereidingen om bediening en besturing van de stuwen te moderniseren. Omdat daar andere expertise en kennis voor nodig is, bereidt een ander projectteam en aannemer dat project voor. Zij zullen ook de uitvoering voor hun rekening nemen.