Planning en aanpak

Goed functioneren van de stuwen in de Maas is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart. De 7 stuwen staan op de nominatie voor grootschalige renovatie of vervanging. Voordat het zover is, knappen we ze nog één keer op.

Hieronder vindt u meer informatie over de planning en de werkzaamheden van het project.

Wanneer

Klaar: 2026
September 2022

Gunning aan aannemer Mourik

September 2022 - april 2023

Projectvoorbereidingen

2023 – 2026

Groot onderhoud stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak

Het project GRONST houdt grootschalige civieltechnische en werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden in aan vooralsnog 4 stuwen: Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek.

De onderhoudswerkzaamheden zijn nogal verschillend. Van schilderwerk, het vervangen van aandrijvingen, herstellen van bodembescherming en repareren van betonschades tot het vervangen van de kraan bij stuw Roermond. Mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden aan de stuwen in Borgharen, Grave en Lith nog toegevoegd aan project GRONST.

Gelijk aan de civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen vanuit het project GRONST, worden ook voorbereidingen getroffen om de bediening en besturing van de stuwen te moderniseren. Omdat daar andere expertise en kennis voor nodig is, bereidt een ander projectteam en aannemer dat project voor. Zij zullen ook de uitvoering voor hun rekening nemen. Hiermee blijven de stuwen tot de grootschalige renovatie of vervanging goed functioneren.