Amsterdam-Rijnkanaal: bescherming waterwinning Nieuwersluis

Waarom

  • Water uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
  • We hebben bedreigingen voor de waterkwaliteit van het Amsterdam-Rijnkanaal en specifiek bij Nieuwersluis in kaart gebracht.
  • De belangrijkste risico’s komen van calamiteiten bij scheepvaart, effluentlozingen van rioolwaterzuiveringen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

uitvoeren maatregelen die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen hinder.

Wanneer

Klaar: 2027

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Veelgestelde vragen

Documenten

De provincie Utrecht coördineert de waterwinning bij Nieuwersluis. Hieronder vindt u het gebiedsdossier en het uitvoeringsprogramma van het project:

Onderliggende pagina's