Planning

Hier vindt u de planning van de maatregelen voor de bescherming van de waterwinning bij Nieuwegein.

Wanneer

Klaar: 2027
2022

Begin uitvoering maatregelen

2027

Uitvoering maatregelen afgerond

Deze planning kan nog veranderen.