Lek: verwijderen Boogbrug Vianen

Lek: verwijderen Boogbrug Vianen

Waarom & Hoe

verwijdering brug en brugdelen in uiterwaarde

verplaatsing brug voor demontage

  • De oude boogbrug heeft geen functie meer sinds de A2, 2 nieuwe Lekbruggen heeft.
  • Er blijken geen realiseerbare mogelijkheden om de brug te hergebruiken.
  • De brug komt niet in aanmerking om als monument te worden aangewezen.
  • We verwijderen de brug om onveilige situaties te voorkomen.

Alle doelen en resultaten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor omwonenden

De woningen liggen relatief ver (>300 m) van de werkzaamheden af. We gaan er daarom vanuit dat de omwonenden geen overlast van de werkzaamheden ondervinden.

Hinder voor de scheepvaart

De stalen Boogbrug wordt binnen 24 uur verwijderd om het vaarverkeer zo min mogelijk te belasten. De brug wordt vervolgens verplaatst naar een andere locatie om te demonteren.

Hinder voor de weggebruikers

De Boogbrug heeft geen functie meer voor het wegverkeer. Wel zullen vanaf juli 2021 tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn onder de brug.

Wanneer

Klaar: juni 2022 (naar verwachting)

Begin 2021Start voorbereidende werkzaamheden
Juni 2021Inrichten werkplaats
Augustus 2021Start verwijderen aanbruggen
7 november 2021Verwijderen stalen boogconstructie (reservedatum bij slecht weer: 14 november 2021)
Juni 2022Oplevering, alle werkzaamheden klaar

Deze planning kan nog veranderen.

Impressie verwijdering Boogbrug Vianen

VOICE-OVER: We gaan de oude Boogbrug over de Lek bij Vianen verwijderen. Door de komst van de Jan Blankenbrug heeft de Boogbrug al een tijd geen functie meer. Bijna twintig jaar nadat de laatste auto eroverheen reed, is het daarom tijd om de oude Boogbrug netjes te verwijderen. Dit doen we met de aannemer Combinatie Boogbrug Vianen vof. We delen de brug op in drie delen: de aanbruggen bij Nieuwegein en Vianen en de stalen brugboog daartussenin. We beginnen bij Nieuwegein, waar we de aanbrug zorgvuldig afbreken. Vervolgens verwijderen we de brugboog en varen we hem in z'n geheel naar een andere locatie, waar hij opgeknipt wordt. (Een animatie.) Daarna verwijderen we de zuidelijke aanbrug bij Vianen. Het verplaatsen van de stalen brugboog alleen al is een enorme operatie. Deze weegt in totaal namelijk 5.000 ton. Dat is even zwaar als 27 Boeing 747's. We beginnen onze voorbereiding bij het water, waar we buizen in de riviergeulen plaatsen, zodat het water door blijft stromen tijdens de werkzaamheden. Daarna worden de uiterwaarden afgeschermd. We leggen voor extra bescherming ook een dek op het water. Dan kan het afbreken van de aanbrug beginnen. We starten in Nieuwegein. Eerst verwijderen we de fietspaden. Daarna halen we de rest van het wegdek van de brug weg. Als laatste zijn de hoofdliggers aan de beurt. Alleen de rivierpijlers blijven achter. Daarna beginnen we aan de stalen brugboog. Hiervoor stremmen we het vaarverkeer vijftien uur. Op het water werken we met een ponton. Dit leggen we stevig vast aan de wal. Het ponton ondersteunt de brugboog tijdens het verwijderen, net als een aantal grote, stalen torens op zowel het ponton als de brug. Als de brugboog is losgemaakt, varen we deze naar een andere locatie. Eenmaal aangekomen bij de locatie, delen we de stalen brugboog op in kleine delen en laden we deze op kleinere schepen. Dit doen we met grote hijskranen. De kleine brugboogdelen worden naar Schiedam gebracht, waar ze definitief gesloopt worden. Ondertussen gaat het verwijderen van de fietspaden en het brugdek door. Nu de brugboog is verwijderd, breken we de aanbrug in het zuiden af. Enkel de grote rivierpijlers, met daarin de kazematten, blijven staan. Deze blijven staan als aanvaarbeveiliging van de pijlers van de Jan Blankenbrug én er gaan vleermuizen wonen. De landhoofdpijler behouden we ook. We werken deze netjes af, zodat hij mooi in het landschap past. Dan ruimen we alles weer op en herstellen we de riviergeulen en uiterwaarden. Zo verwijderen we de oude Boogbrug veilig, efficiënt en met zorg, zonder de natuur hierbij te beschadigen. Een waardig afscheid voor dit begrip uit Vianen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Dit betreft een impressie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.) VREDIGE MUZIEK

Nieuws

Onderliggende pagina's