Lek: verwijderen Boogbrug Vianen

Waarom

  • De oude boogbrug had geen functie meer sinds de A2, 2 nieuwe Lekbruggen heeft.
  • Er bleken geen realiseerbare mogelijkheden om de brug te hergebruiken.
  • De brug kwam niet in aanmerking om als monument te worden aangewezen.
  • We verwijderden de brug om onveilige situaties te voorkomen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verwijdering brug en brugdelen in uiterwaarde

verplaatsing brug voor demontage

Boogbrug Vianen

De stalen boogbrug bij Vianen was een van de eerste boogbruggen in Nederland (1936). In de jaren 80 bleek de brug te smal voor het toenemende verkeer en stond in de filetop-10 van Nederland. Rijkswaterstaat bouwde 2 nieuwe Lekbruggen naast de boogbrug. Hiermee verloor de oorspronkelijke boogbrug zijn functie.

Verwijdering van de brug

Lange tijd bleef de Boogbrug nog een icoon in het landschap. Maar omdat het onderhoud te veel geld kost én omdat indringers voor gevaarlijke situaties zorgden, besloot Rijkswaterstaat de boogbrug weg te halen. In november 2021 werd de brug in zijn geheel ontmanteld, een technisch hoogstandje. Er bleken geen realiseerbare mogelijkheden om de brug te hergebruiken, het staal wordt afgevoerd en verwerkt.

Bekijk de video van de ontmanteling

(Beeldtitel: Verwijdering boogbrug Vianen. Een binnenschip vaart onder de stalen brug door. Bij beelden van bouwvoertuigen op de brug verschijnt de tekst: Juni 2021. De werkzaamheden zijn gestart!) LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (We plaatsen 8 heftorens op de brug, waarmee we de brug kunnen bevestigen aan een groot ponton. De heftorens hebben een rode kleur en staan tussen de stalen boogconstructie. In het rijdek zijn gaten gemaakt waar de onderkant van de heftorens doorheen steekt.) (Beeldtekst: 21 november 2021. Het ponton komt aanvaren. Afmetingen ponton: 100 m x 33 m x 7 m (lengte x breedte x hoogte). Op het ponton zitten 8 masten die we koppelen aan de heftorens. De vijzels duwen de brug omhoog. De brug weegt 5000 ton. Dat is even zwaar als 27 Boeings 747!) (We positioneren het ponton onder de brug, zodat we deze hierop kunnen plaatsen... Een duwboot zorgt ervoor dat de 8 masten precies onder de 8 heftorens komen te liggen.) (Beeldtekst:...en koppelen de masten. De masten en de heftorens klikken als een soort legoblokjes in elkaar.) (De werkzaamheden gaan 's nachts door. Beeldtekst: De heftorens nemen het hele gewicht van de brug over. Zo kan de brug uitvaren. Het ponton met daarop de brug wordt zo gedraaid dat het in de lengterichting van de rivier de Lek komt te liggen.) (Daarna vaart het behoedzaam weg. Het ponton is verlicht, waardoor het fel afsteekt tegen de nachtelijke hemel.) (Aan boord van het ponton staan mensen met veiligheidsjassen aan en met witte helmen op. Versnelde beelden van het verlichte ponton, dat door de donkere nacht vaart. Beeldtekst: De brug arriveert bij de Prinses Beatrixsluis.) (Het is weer dag. Het ponton met daarop de brug ligt aangemeerd. Beeldtekst: De verwijdering was een succes! Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/lek-verwijderen-boogbrug-vianen.) (Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met KWS, DDM en VES. Copyright 2021.)

Wanneer

Begin 2021Start voorbereidende werkzaamheden
Juni 2021Inrichten werkplaats
Augustus 2021Start verwijderen aanbruggen
21 november 2021Verwijderen stalen boogconstructie
2022Oplevering, alle werkzaamheden klaar

Nieuws

Onderliggende pagina's