Lateraalkanaal: baggerwerkzaamheden Linne-Buggenum

Waarom

  • Nederland is een belangrijk doorvoerland voor goederen en grondstoffen.
  • Op de bodem van vaarwegen en havens bezinkt veel zand en slib.
  • Dit kan hinder opleveren voor de scheepvaart en de afvoer van rivierwater.
  • Door te baggeren houdt Rijkswaterstaat de rijksvaarwegen bevaarbaar.

Hoe

zorgen voor een juiste vaardiepte van het kanaal voor de scheepvaart

storten van een nieuwe afdeklaag op de bodem

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de scheepvaart en recreatievaart

Er is weinig hinder voor de scheepvaart. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 06.00 tot 19.00 uur en worden voor het grootste deel vanaf het water uitgevoerd. Er blijft altijd een vaarrichting open, zodat schepen het werk kunnen passeren. Er geldt wel een snelheidsbeperking. Schippers worden via scheepvaartberichten op de hoogte gehouden.

Hinder voor de omgeving en wegverkeer

Omwonenden kunnen last hebben van geluidsoverlast. Rijkswaterstaat houdt hen op de hoogte van de werkzaamheden. Het wegverkeer heeft geen hinder.

Wanneer

Klaar: eind juni 2024
11 december 2023 tot eind juni 2024

Baggeren

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws

Onderliggende pagina