Planning en aanpak

Door aanzanding is de Maas in het Lateraalkanaal niet meer diep genoeg voor de scheepvaart. Daarom baggeren we de bodem van 11 december 2023 tot eind juni 2024. Vanwege waterwinning op die plek doen we dit op een speciale manier. Op deze pagina leest u meer over de aanpak.

Wanneer

Klaar: eind juni 2024
11 december 2023 tot eind juni 2024

Baggeren

Deze planning kan nog veranderen.

Waterwinning

Uit het Lateraalkanaal wordt water gewonnen voor het produceren van drinkwater. De kwaliteit van het water wordt voortdurend in de gaten gehouden. Baggeren maakt het water troebel. Dit zou betekenen dat het niet meer bruikbaar is voor drinkwater. Om dit te voorkomen passen we de manier van baggeren aan en voeren deze in fases uit.

Baggeren in fases

Eerst verdelen we het werkgebied in 23 gedeelten. Per gedeelte baggeren we 3 dagen stroomopwaarts, richting het zuiden. Hierna verplaatst het baggerschip zich stroomafwaarts, richting het noorden, naar het volgende gedeelte. Het sediment dat we opgraven, bijvoorbeeld grind, klei en zand, krijgt zo de kans om naar de bodem te zakken. Na een zorgvuldig uitgevoerde kwaliteitscontrole kan de producent van het drinkwater weer water uit het kanaal gebruiken.

Aanbrengen nieuwe afdeklaag

In de jaren 80 is er veel slib in het kanaal gestort. Door middel van een afdeklaag bleef het de afgelopen 40 jaar netjes op de bodem liggen. Om het kanaal weer op de juiste vaardiepte te brengen, verwijderen we een deel van dit slib, inclusief de oude afdeklaag. Na het baggeren brengen we een nieuwe afdeklaag van grind en stortsteen aan op de bodem van het kanaal. Het slib voeren we af naar het Depot Hollandsch Diep.