Planning en aanpak

Planning en aanpak

We zorgen dat de havens van Terneuzen en Gent via het Kanaal van Gent naar Terneuzen goed bereikbaar blijven. Daarom renoveren we de draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent. We bouwen ze om naar bediening op afstand.

De werkzaamheden aan de brug bij Sluiskil zijn klaar. Hier vindt u de volledige planning van de werkzaamheden aan de brug bij Sas van Gent.

Wanneer

Klaar: 2022
Mei/juni 2022

Brug Sas van Gent wordt van 24 mei tot en met 21 juni 06.00 uur omgebouwd naar bediening op afstand en voorzien van nieuwe elektrotechnische en besturingsinstallatie en het nieuwe hydraulische systeem.

In die periode is de brug gestremd voor wegverkeer. Scheepvaartverkeer ondervindt van 18 tot en met 20 juni hinder als gevolg van de werkzaamheden.

Zomer 2022

Oplevering

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

Om de hinder te beperken tot 4 weken wordt zoveel mogelijk werk dat zonder stremming uitgevoerd kan worden, vooraf uitgevoerd. Denk aan het plaatsen van nieuwe verlichting, nieuwe camera’s en brand- en beveiligingsinstallaties.

Daarnaast gebeurt het opbouwen, gereedzetten en testen van alle besturingskasten en -installaties nu al. Dat is op zich een hele uitdaging, omdat er een beperkte ruimte is om in te werken. Tijdens de stremming worden de bestaande kasten uit bedrijf genomen en de nieuwe gaan dan in bedrijf.

Bij de brug van Sluiskil wordt het nieuwe hydraulische systeem van de brug ook vooraf in de brug ‘klaargezet’, om het tijdens de stremming in bedrijf te nemen. Bij de brug van Sas van Gent kan dat niet. Daar is de ruimte waar de hydraulische installatie staat te klein om de nieuwe naast de oude op te bouwen. Het eruit halen van het bestaande hydraulische systeem en het installeren van het nieuwe gebeurt tijdens de stremming.