Kanaal van Gent naar Terneuzen: renovatie en bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

Kanaal van Gent naar Terneuzen: renovatie en bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent

Waarom

  • De draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent dateren van eind jaren ’60 en naderen het einde van hun levensduur. Daardoor neemt de kans op storingen toe.
  • Tegelijkertijd is de intensiteit van het scheepvaartverkeer toegenomen.
  • Daarom creëren we samen met Equans een duurzame, betrouwbare en veilige installatie voor gebruikers en zorgen we ervoor dat de havens binnen het gebied van North Sea Port (Terneuzen en Gent) goed bereikbaar blijven.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renovatie van de elektrotechnische en besturingsinstallatie en het hydraulische systeem in beide bruggen en ombouwen van de bruggen naar bediening op afstand

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de brug bij Sluiskil zijn klaar. Tijdens de ombouwfase van de brug bij Sas van Gent zal het wegverkeer hinder ondervinden door tijdelijke afsluiting. Omleidingsroute wordt aangegeven door borden op de weg. Voor fietsers en voetgangers wordt een pontje ingezet.

De laatste 3 dagen van de ombouw van de brug bij Sas van Gent is er hinder voor de scheepvaart.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2022
Mei/juni 2022

Brug Sas van Gent wordt van 24 mei tot en met 21 juni 06.00 uur omgebouwd naar bediening op afstand en voorzien van nieuwe elektrotechnische en besturingsinstallatie en het nieuwe hydraulische systeem.

In die periode is de brug gestremd voor wegverkeer. Scheepvaartverkeer ondervindt van 18 tot en met 20 juni hinder als gevolg van de werkzaamheden.

Zomer 2022

Oplevering

Bekijk de hele planning

De planning kan nog veranderen.

Nieuws