Kanaal door Zuid Beveland: onderhoud aan de sluis Hansweert

Kanaal door Zuid Beveland: onderhoud aan de sluis Hansweert

Waarom

  • Sluis Hansweert is voor de beroepsvaart een essentiĆ«le schakel om van de Westerschelde naar de Oosterschelde te varen.
  • Verschillende onderdelen naderen het einde van hun levensduur en zijn aan groot onderhoud toe om de constructies veilig en betrouwbaar te houden.

Hoe

vervangen onderwaterrails van de sluisdeuren, en renoveren van de remmings- en geleidewerken in de voorhavens

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is lichte hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het demonteren en monteren van de remming- en geleidewerken is steeds een korte stremming nodig. De hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken, door dit in het weekend te doen en een tijdelijk remmingswerk te plaatsen bij de ingang van de sluiskolk. Tijdens de werkzaamheden blijft 1 kolk beschikbaar voor de scheepvaart.

Tijdens de wissel van de onderwaterrails wordt 1 sluiskolk gestremd. De naastgelegen sluiskolk blijft beschikbaar voor de scheepvaart.

Fietsers kunnen ten allen tijde het sluizencomplex passeren, zij moeten de bebording volgen.

Wanneer

Klaar: eind 2022
Woensdag 5 t/m dinsdag 18 oktober 2022

Van 07.00 tot 17.00 uur. zijn de sluizen beurtelings gestremd. Dit valt onder het vaste onderhoud

Maandag 17 oktober 2022

Van 06.30 tot 22:00 uur is de Westsluis gestremd door werk aan het remmingwerk. Deze stremming valt samen met de vaste onderhoudswerkzaamheden

Maandag 24 oktober 2022

Van 06.30 tot 22.00 uur is de Westsluis gestremd door werk aan het remmingwerk

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Onderliggende pagina's