Planning en aanpak

We herstellen bij de Boven- en Beneden-Merwede het leefgebied in de Sliedrechtse Biesbosch. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning van dit project en onze aanpak.

Wanneer

Klaar: eind 2027
2022 - 2023

Planuitwerking en voorbereiding uitvoering KRW-maatregel

2023 - 2024

Uitvoering KRW-maatregel

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak

Verschillende locaties worden beoordeeld op tal van aspecten, zoals effectiviteit, hoogwaterveiligheid, draagvlak, effecten op natuur, effecten op cultuurhistorie, haalbaarheid en kosten. Bestaande natuurwaarden worden zoveel mogelijk gerespecteerd.

Gebieden die indicatief het meest haalbaar blijken, én een robuuste bijdrage leveren aan de doelstelling voor effectieve getijdennatuur worden daarna uitgebreid onderzocht. Op draagvlak, op technische aspecten en op gevolgen en effecten, bijvoorbeeld voor bodem, landschap en natuur. Op basis van deze onderzoeken zal een afweging plaatsvinden en het ontwerp waar nodig worden aangepast.