Friese IJsselmeerkust: Behoud en versterking van natuurwaarden

Waarom

  • De biodiversiteit in het IJsselmeer is sterk afgenomen.
  • Belangrijke leefgebieden voor vogels en vissen ontbreken.
  • Verbindingen tussen binnen- en buitendijkse gebieden ontbreken.

Alle doelen en resultaten

Hoe

de aanleg van meer en grotere ondiepe zones en verloop in waterdiepten

het verbeteren van bestaande visverbindingen en de aanleg van vispassages op nieuwe locaties

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment is het project nog niet in uitvoering. Wanneer de werkzaamheden voor dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: onbekend
2021

MIRT-Verkenning en Voorkeursbeslissing

2022

MIRT-Planuitwerking en Projectbeslissing

2023

Voorbereiding realisatie en aanbesteding

2024

Start realisatie

Documenten

De Startbeslissing

Op 26 november 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de MIRT Startbeslissing voor het project Ecologische waterkwaliteit Friese IJsselmeerkust vastgesteld. De Startbeslissing is de start voor de MIRT Verkenningsfase, waarin mogelijke oplossingen verder worden onderzocht. Meer informatie vindt u in de Startbeslissing.

Onderliggende pagina's