Planning

We leggen bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven met ongeveer 50 ligplaatsen aan, zodat meer binnenvaartschippers voldoende rust kunnen nemen. Op deze pagina vindt u de volledige planning voor dit project.

Wanneer

Klaar: 2023
Najaar 2017 - zomer 2018

Voorbereiding contract en aanbesteding

Zomer 2019

Gunning/aannemer bekend

2019/2020

Aanbesteding

Medio 2021

Start werkzaamheden

Eind 2023

Werkzaamheden afgerond

Deze planning kan nog veranderen.