Beelden aanleg overnachtingshaven Spijk

Bekijk de beelden en kijk zo mee met de aanleg van de overnachtingshaven in Spijk.

De haven

In februari 2021 begon aannemer Boskalis met de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk. 1 februari 2024 is de haven opengegaan voor de binnenvaart.

Foto's aanleg overnachtingshaven Spijk

Dronebeelden overnachtingshaven Spijk

In juni 2023 heeft Rijkswaterstaat dronebeelden laten maken van de aanleg van de haven. Daarmee hebben we een video gemaakt. De beelden geven een heel mooie impressie van de stand van zaken van de aanleg op dat moment.

(Beeldtitel: Overnachtingshaven Spijk. Beeldtekst: Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel.) LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Rijkswaterstaat laat daarom een overnachtingshaven aanleggen met ongeveer 50 ligplaatsen. Twee schepen varen langs de haven in aanleg. Naast een damwand die de haven van de rivier de Boven-Rijn scheidt, liggen meerdere aanlegsteigers klaar.) (Beeldtekst: De aanleg van de haven startte medio 2021. De haven met de aanlegsteigers en meerdere pontons vanuit de lucht.) (Beeldtekst: Inmiddels (juni 2023) is de eindfase van de aanleg aangebroken. Tot augustus 2023 wordt nog zand afgevoerd. Op verschillende plekken steken er buizen vanuit het water omhoog. Beeldtekst: De buispalen worden geïnstalleerd en de aanlegsteigers krijgen een plek. Een kleine boot duwt een aanlegsteiger door het water richting een van de buispalen.) (Beeldtekst: Naar verwachting kan de overnachtingshaven eind 2023 in gebruik genomen worden.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.)