Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Waarom

  • Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel.
  • We leggen een nieuwe overnachtingshaven met ongeveer 50 ligplaatsen aan, zodat schippers goed kunnen uitrusten.
  • Zo zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg nieuwe overnachtingshaven Spijk

±50

ligplaatsen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is mogelijk sprake van hinder. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk start naar verwachting na de zomer van 2019. De exacte planning, mate en duur van de hinder zijn bekend zodra de aannemer is geselecteerd. Veel van de werkzaamheden vinden vanaf het water plaats, zodat de hinder voor de omgeving kan worden beperkt.

Wanneer

Klaar: 2023
Medio 2023 Werkzaamheden afgerond

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Onderliggende pagina's