Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Waarom

  • Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel.
  • We leggen een nieuwe overnachtingshaven met ongeveer 50 ligplaatsen aan, zodat schippers goed kunnen uitrusten.
  • Zo zorgen we voor een veilige scheepvaart.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg nieuwe overnachtingshaven Spijk

±50

ligplaatsen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is mogelijk sprake van hinder. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk is in 2021 gestart. In 2023 zal de haven klaar zijn. Veel van de werkzaamheden vinden vanaf het water plaats, zodat de hinder voor de omgeving kan worden beperkt.

Wanneer

Klaar: 2023
Eind 2023

Werkzaamheden afgerond

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Mijlpalen Overnachtingshaven Spijk

In februari 2021 begon aannemer Boskalis met de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en krijgt de overnachtingshaven langzaam maar zeker vorm. Eind 2023 vindt naar verwachting de opening plaats. Benieuwd naar de voortgang van de werkzaamheden en de huidige aanblik van de haven in wording? Neem dan een kijkje op onze foto pagina.

Nieuws

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.