Boven-Rijn: aanleg overnachtingshaven Spijk

Waarom

  • Er waren te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers tussen de Duitse grens en Tiel.
  • We legden een nieuwe overnachtingshaven met ongeveer 50 ligplaatsen aan, zodat schippers goed kunnen uitrusten.
  • Zo zorgden we voor een veilige scheepvaart.

Hoe

aanleg nieuwe overnachtingshaven Spijk

±50

ligplaatsen

Mijlpalen Overnachtingshaven Spijk

In februari 2021 begon aannemer Boskalis met de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk. Tijdens deze werkzaamheden heeft de aannemer ongeveer 50 ligplaatsen met afmeervoorzieningen aangelegd.

Verder is het terrein van overnachtingshaven Spijk ingericht met 75 parkeerplaatsen, facilitaire voorzieningen, brandweervoorzieningen en een groene zone. Deze groene zone aan de oostzijde van de haven gebruiken we voor natuurcompensatiemaatregelen.

1 februari 2024 is de haven opengegaan voor de binnenvaart. Op 14 maart 2024 opende minister Harbers de haven officieel. Benieuwd naar de verrichte werkzaamheden? Neem dan een kijkje op onze beeldenpagina.

Wanneer

Afgerond 1 februari 2024

Digitaal Museum Spijk

Tijdens de archeologische werkzaamheden voorafgaand en tijdens de aanleg van de overnachtingshaven is een groot aantal interessante vondsten gedaan. In opdracht van Rijkswaterstaat is een digitaal museum ingericht waar deze vondsten te bekijken zijn. Dat museum vindt u via de website Digitaal Museum Spijk.

Nieuws