Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bij Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) voorzien wij de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Met open vizier en nieuwsgierigheid vergroten we elke dag onze kennis en inzichten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarmee voorzien we anderen in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefomgeving. WVL geeft met die visie aan:

  • Hoe het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem zich moeten ontwikkelen.
  • Welke kwaliteit aan de gebruikers wordt geleverd.
  • Welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed.

WVL is ook verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat, nu en in de toekomst. In dit kader heeft WVL de taak om:

  • De inkoop van kennis te organiseren en opdrachtgever te zijn voor heel Rijkswaterstaat. WVL is het eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat voor alle kennisinstituten en -organisaties.
  • De beschikbare kennis te delen met collega’s en externe partijen. Onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen.

Contact

Vragen aan Water, Verkeer en Leefomgeving

Het informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving is dé centrale ingang waar professionals terecht kunnen met vragen. Het is de centrale ingang voor:

Er is gekozen voor 1 informatiepunt met 1 telefoonnummer, om vragen zo snel mogelijk én met de juiste kennis te beantwoorden.

Contactgegevens

  • Telefoon: 088 797 71 02 
  • E-mail: informatiepuntwvl@rws.nl

Voor het stellen van een van een vraag verzoeken wij u gebruik te maken van de contactformulieren op de hierboven genoemde websites.