Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, locatie Rijswijk

Lange Kleiweg 34
2288 GK Rijswijk

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefonisch contact locatie Rijswijk

Voorwerp of dier op de weg? Of schade aan het asfalt? Voorkom een ongeluk:

  • 0800 - 8002

Voor contact met een medewerker op locatie Rijswijk:

  • 088 - 797 07 00

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) werkt door de inzet van kennis en expertise aan een vlot en veilig verkeer over weg en water, droge voeten en schoon en voldoende water. Als beheerder van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem voert Rijkswaterstaat ook belangrijke leefomgevingstaken uit. 

Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels.

WVL begeleidt op het gebied van leefomgeving programma’s die zijn gericht op invoering van nieuw beleid en regelgeving. Niet alleen voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

WVL heeft een brugfunctie tussen beleid, beheer, uitvoering, toezicht en kennis. Hiervoor zijn we betrokken bij landelijke en regionale projecten en leveren daarbij de kennis en expertise voor de projecten van Rijkswaterstaat. Binnen Rijkswaterstaat is WVL leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit.

Wij voorzien de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen. Met open vizier en nieuwsgierigheid vergroten we elke dag onze kennis & inzichten op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. 

Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.