Regionale verkeerscentrale Midden-Nederland

Regionale verkeerscentrale Midden-Nederland

#

Papendorpseweg 101
3528 BJ Utrecht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

De Verkeerscentrale Midden-Nederland regelt het verkeer op alle rijkswegen in de regio. Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten speelt de centrale een leidende rol. De centrale kan wegen laten afzetten, spitsstroken openstellen, het verkeer omleiden en weggebruikers informeren via de dynamische route-informatiepanelen boven de weg.

De verkeerscentrale stuurt ook de weginspecteurs aan. De Verkeerscentrale Midden-Nederland is gevestigd in Utrecht, in hetzelfde gebouw als het Verkeerscentrum Nederland.