Regionale verkeerscentrale Midden-Nederland

Papendorpseweg 101
3528 BJ Utrecht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

De wegverkeersmanagers in de verkeersmanagementcentrale regelen het verkeer op alle rijkswegen in de regio. Ook verzorgen zij de incidentmeldingen op enkele provinciale wegen in de regio. Daarnaast worden vanuit de centrale op afstand tunnels en bruggen bewaakt en bediend.

Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten spelen de wegverkeersleiders in de centrale een leidende rol. Zij zijn ook het directe aanspreekpunt voor onze weginspecteurs. Hierbij werken de wegverkeersleiders nauw samen met andere hulpdiensten zoals politie en brandweer en schakelen zij bergers in. Zij kunnen onder andere wegen laten afzetten, het verkeer omleiden en weggebruikers informeren via de dynamische route-informatiepanelen boven de weg.