Rijkswaterstaat Oost-Nederland, district Noord

Rijkswaterstaat Oost-Nederland, district Noord

Ordelseweg 2
8035 PB Zwolle

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 36 25

Het district Oost-Nederland Noord is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van:

Om de beschikbaarheid van de vaarwegen en rijkswegen te garanderen, zorgt het district ervoor dat bovenstaande (rijks)wegen en vaarwegen goed begaanbaar zijn en incidenten snel worden afgehandeld. Ook is het district de interne opdrachtgever voor de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten.

Het milieu wordt beschermd door tijdige signalering van illegale activiteiten en door handhaving op verleende vergunningen. Daarnaast is informatievoorziening een belangrijke taak van het district.