Werkzaamheden

Maas: stremming scheepvaart vanwege onderhoud sluis Grave; 15 maart - 28 april 2024

Gepubliceerd op: 29 februari 2024, 14.46 uur - Laatste update: 18 maart 2024, 15.52 uur

Aannemerscombinatie Mourik Swarco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat van 15 maart tot en met 28 april 2024 onderhoud uitvoeren aan sluis Grave. Om de werking van de sluis te beschermen, worden de 2 sluisdeuren van het benedenhoofd (noordzijde) vervangen. Dit om kans op ongeplande stremmingen vanwege problemen met de deuren te verkleinen.

Werkzaamheden Grave

De 2 noordelijke sluisdeuren, de draaipunten, de hydrauliekslangen en alle cilinders worden vervangen. Om het onderdraaipunt op de sluisbodem te vervangen wordt een klein deel van de sluis (de hoek van het draaipunt) drooggezet door middel van een taatskuip. Aanvullend vinden er ook kleinere werkzaamheden plaats in de bedienings- en besturingsinstallaties.

Tegelijkertijd is in de plannen van dit werk rekening gehouden met de langdurige werkzaamheden in de sluizen Weurt en Lith. Met de gebruikers van de Maas is overeengekomen de werkzaamheden aan deze sluizen op elkaar af te stemmen en na elkaar uit te voeren.

Hierdoor wordt voorkomen dat er grote omvaarroutes benodigd zijn, 2 van deze 3 sluizen blijft steeds beschikbaar.

Hinder voor scheepvaart

Tijdens deze werkzaamheden is sluis Grave niet beschikbaar voor scheepvaart; het scheepvaartverkeer wordt gestremd. De stremmingsperiode is naar verwachting van 15 maart tot en met 28 april 2024. Via de gebruikelijke kanalen is hierover gecommuniceerd richting de scheepvaart.

Stuw Grave

De sluis- en stuwcomplex Grave is in 1926 gebouwd. Met als doel dat de stuw een afdamming in de Maas creƫert en het water in de Maas vast kan houden. Schuiven in de stuw kunnen open en dicht om meer of minder water door te laten. Een sluis is ook een afdamming, maar dan met deuren. Via de zogenoemde sluis kunnen schepen passeren en zo het hoogteverschil overbruggen.

In april 2024 gaat Rijkswaterstaat ook onderhoud uitvoeren aan de stuw Grave. Meer informatie daarover zal apart volgen, maar dat werk zal geen gevolgen hebben voor de scheepvaart.

Onderhoud Maas en kanalen Noord-Brabant en Limburg

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland werkt continu aan het beheren en onderhouden van de Maas en de kanalen in Noord-Brabant. Dit doen we om de vaarwegen vlot en veilig bevaarbaar te houden voor de scheepvaart.

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Intensieve belasting en zwaar(der) verkeer kunnen soms voor storingen in systemen zorgen en vragen om renovatie en vervanging van een groot aantal van deze objecten. Kijk voor meer informatie op de pagina Onderhoud Maas en kanalen Noord-Brabant en Limburg.

Meer informatie Stuw Grave

Ga voor actuele informatie over de scheepvaart naar de website Vaarweginformatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden, neem dan contact met ons op.