Werkzaamheden

Maas: groot onderhoud stuw Grave; 2024 - 2025

Gepubliceerd op: 29 februari 2024, 14.45 uur - Laatste update: 11 maart 2024, 12.46 uur

Rijkswaterstaat gaat groot onderhoud uitvoeren aan stuw Grave. De jukken, schuiven en schuifaandrijvingen worden vervangen. Het werk start in april 2024 en zal naar verwachting ruim een jaar duren. Aannemerscombinatie Mourik Swarco (CMD) gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Als de afvoer van de Maas laag genoeg is, gaan we eerst aan de slag met onderhoud aan het beton. Dit doen we zowel aan de jukken als aan de bodembescherming die bij de stuw is aangebracht.

Jukken zijn de staanders van een stuw. Tussen de jukken zitten schuiven die ervoor zorgen dat meer of minder water wordt doorgelaten. Het herstelwerk gebeurt hierbij zowel boven als onder water.

Vervangen jukken

De voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de jukken starten begin april 2024, dan wordt onder andere de bouwplaats ingericht. Halverwege april wordt gestart met verstevigingswerkzaamheden voor het kunnen vervangen van de jukken.

Stuw Grave bestaat uit 20 jukken met daarin 60 schuiven. De eerste jukken worden naar verwachting in de 3e week van april 2024 vervangen. De schuiven en de schuifaandrijvingen worden hierop volgend vervangen. Alle vervangingswerkzaamheden worden in den natte uitgevoerd, dat wil zeggen de stuw niet drooggelegd hoeft te worden.

De verwachting is dat er een jaar nodig is voor het vervangingswerk. Volgens de planning zijn alle essentiële onderdelen van de stuw voor het einde van 2025 vervangen. Hierbij is ook rekening gehouden met hoog- en laagwaterperiodes.

Geen hinder werkzaamheden stuw Grave

De werkzaamheden hebben geen invloed op het wegverkeer (John S. Thompsonbrug) en het scheepvaartverkeer op de Maas. De aanvoer van materiaal en materieel zal via de waterweg verlopen en veroorzaakt geen oponthoud voor weg- en vaarwegverkeer.

Ook in het geval van hoogwater, als de sluis niet meer mag worden gebruikt, kunnen de jukken worden gekanteld waardoor de scheepvaart alsnog doorgang kan vinden.

We voeren ook onderhoud uit aan de sluis in Grave. Over dit werk is apart gecommuniceerd. Die werkzaamheden duren van 15 maart tot en met 28 april 2024 en leveren wel hinder op voor de scheepvaart.

Meer informatie werkzaamheden stuw Grave

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland werkt continu aan het beheren en onderhouden van de Maas en de kanalen in Noord-Brabant. Dit doen we om de vaarwegen vlot en veilig bevaarbaar te houden voor de scheepvaart.

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Intensieve belasting en ouderdom kunnen soms voor storingen in systemen zorgen en vragen om renovatie en vervanging van een groot aantal van deze objecten. Zo ook bij stuw Grave op de Maas. 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Onderhoud Maas en kanalen in Noord-Brabant en Limburg.