Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt renovatie technische installaties Spijkenisserbrug en Brug over de Noord aan Heijmans en Yunex Traffic B.V.

Gepubliceerd op: 13 juli 2023, 12.05 uur

Donderdag 6 juli 2023 heeft Rijkswaterstaat de vervanging van de technische installaties van de Spijkenisserbrug (1978) en Brug over de Noord of Alblasserdamsebrug (1939) definitief gegund aan de combinatie Yunex Traffic B.V. - Heijmans Infra B.V.

De technische installaties voor bediening, besturing en bewaking van deze bruggen zijn hard toe aan vervanging zodat deze bruggen ook in de toekomst veilig en beschikbaar blijven voor het weg- en vaarwegverkeer. De staal- en betonconstructie zitten niet in deze scope en zullen naar verwachting over enkele jaren apart worden aanbesteed.

Start uitvoering

De Spijkenisserbrug gaat in uitvoering in het najaar van 2024 tot eind 2025 en de Brug over de Noord vanaf voorjaar 2025 tot en met voorjaar 2026.

Gunning

De selectie heeft plaatsgevonden op basis van de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het contract is gegund aan de combinanten op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Rijkswaterstaat is blij dat er een deskundige opdrachtnemer aan boord is voor deze grote klus en kijkt met vertrouwen uit naar een goede samenwerking. Rijkswaterstaat en Heijmans/Yunex Traffic BV gebruiken de komende tijd tot aan start uitvoering om de opdracht verder voor te bereiden.

Standaardsysteem voor bediening, besturing en bewaking

De oude technische installaties van de Spijkenisserbrug en Brug over de Noord worden vervangen door een nieuw systeem voor de bediening, besturing en bewaking. Dit systeem is voor het eerst toegepast bij de Wantijbrug en wordt nu ook toegepast bij de Haringvlietbrug. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de bruggen overal op dezelfde manier beheren, bedienen en onderhouden, wat veel efficiënter is dan nu.

(Vaar)weggebruikers zullen in de toekomst naar verwachting minder hinder ondervinden van brugstoringen omdat Rijkswaterstaat deze met de nieuwe standaardsystemen sneller kan oplossen. Naast het vervangen van de technische installaties hoort ook het onderhoud van beide bruggen tijdens de realisatiefase tot de opdracht.

Hinder zoveel mogelijk beheersen

Niet alleen het wegverkeer, maar ook de zeevaart naar Moerdijk en Dordrecht gaan hinder ondervinden van de renovaties. Per dag rijden er 35.000 voertuigen over de Spijkenisserbrug en ongeveer 21.000 voertuigen over de brug Over de Noord. Daarnaast zijn beide bruggen belangrijke fietsverbindingen en liggen ze in een doorgaande zeevaartroute (Spijkenisserbrug) en staande Mastroute (Brug over de Noord).

Rijkswaterstaat zoekt samen met Yunex Traffic B.V. - Heijmans Infra B.V. naar mogelijkheden om de hinder te minimaliseren tijdens de renovatie. In afstemming met bestuurlijke stakeholders, belangenorganisaties, het bedrijfsleven en omwonenden zal worden toegewerkt naar een pakket van maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Stikstof

Bij de voorbereiding van het project is ervan uitgegaan dat gebruikgemaakt kon worden van de bouwvrijstelling gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is deze vrijstelling komen te vervallen.

Het project onderzoekt nog of, en zo ja in welke mate, er sprake is van stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden en welke maatregelen er eventueel nodig zijn.

Programma Vervangen en renoveren

De vernieuwing van de installaties van beide bruggen maakt deel uit van het landelijke Rijkswaterstaat programma Vervanging en Renovatie, waarbij in de komende jaren tientallen bruggen, viaducten en sluizen uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw worden vernieuwd en opgeknapt.

In Zuid-Holland gaat het om vrijwel alle bruggen en tunnels uit deze periode waaronder de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over beide projecten op de pagina's Oude Maas: renovatie Spijkenisserbrug en N915: renovatie Brug over de Noord. Meer informatie over de grote onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland vindt u op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland.