Werkzaamheden

A16: werkzaamheden Van Brienenoordbrug; juni, juli en september 2023

Gepubliceerd op: 5 juli 2023 - Laatste update: 6 juli 2023, 14:06

Het houten brugdek van de Van Brienenoordbrug is toe aan een grote onderhoudsbeurt. In 2023 wordt daarom tijdens 3 weekenden in juni, juli en september een deel van de balken vervangen.

In verband hiermee is de hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug richting Rotterdam in juni, juli en september 2023 telkens een weekend dicht.

De brug blijft gewoon open voor verkeer van Rotterdam naar Breda. Verkeer vanuit het zuiden richting Den Haag en Utrecht leiden we om. 

Weggebruikers vanuit Gorinchem naar Rotterdam moeten rekening houden met extra reistijd. Voor de overige weggebruikers richting Rotterdam is de extra reistijd beperkt.   

Afsluitingen A16

De hoofdrijbaan van de snelweg A16 richting Rotterdam vanaf knooppunt Ridderster tot en met de Van Brienenoordbrug is dicht: 

  • van vrijdag 30 juni 22.00 tot maandag 3 juli 2023 05.00 uur
  • van vrijdag 7 juli 22.00 tot maandag 10 juli 2023 05.00 uur
  • van vrijdag 22 september 22.00 tot maandag 25 september 2023 05.00 uur (onder voorbehoud)

De werkzaamheden starten elk weekend vanaf vrijdag 22.00 uur. Om te borgen dat de hoofdrijbaan dan vrij is van verkeer, wordt vanaf 21.00 uur gestart met het instellen van de omleidingen vanaf knooppunt Ridderster.

Omleidingen wegverkeer A16

De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs en boven de weg aangegeven. De omleiding voor verkeer richting Den Haag loopt via de snelwegen A15/A4 en de omleiding voor verkeer richting Utrecht loopt via de A15/A27.

Het verkeer met de bestemming Rotterdam-Noord kan via de parallelbaan over de Van Brienenoordbrug rijden. Dit geldt echter niet voor het verkeer op de A15 vanuit Gorinchem. Dit verkeer dient via de A4/A20 naar de eindbestemming te rijden.

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over maatregelen waardoor de hulpverlening op peil blijft.

Hinder voor scheepvaart

De brug kan als gevolg van de werkzaamheden niet bediend worden voor de hoge scheepvaart. Hierover gaat een Bericht aan de Scheepvaart uit. Lage scheepvaart kan wel gewoon onder de brug doorvaren.

Advies aan weggebruikers

  • Plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
  • Houd rekening met extra reistijd.
  • Pas, indien mogelijk, uw reisgedrag aan om vertraging door de werkzaamheden te vermijden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor het openbaar vervoer of een andere route.
  • Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en gele borden, boven en langs de weg. 

Onderhoudswerkzaamheden A16

Rijkwaterstaat vernieuwt over een aantal jaren de Van Brienenoordbrug (2026/2028). Om de technische staat van de brug te controleren, voeren we regelmatig inspecties en testen uit. Indien nodig wordt er vervolgens onderhoud gepleegd.

Afstemming werkzaamheden in Zuid-Holland

Het is druk in Zuid-Holland. Onze infrastructuur wordt intensief gebruikt en zwaar belast. Groot onderhoud is nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen, en om onze infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. 

Samen met de bouw van nieuwe woningen leidt dit tot grote drukte op de wegen, in de stad maar ook daarbuiten. Daarom slaan we als betrokken overheden de handen ineen: we werken nauw samen om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen en hinder zo veel mogelijk te beperken.