Werkzaamheden

A1: werkzaamheden tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen; 9 mei - 17 juni 2023

Gepubliceerd op: 18 april 2023 - Laatste update: 21 april 2023, 09:23

We verbreden de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello. Vanaf dinsdag 9 mei 2023 tot en met zaterdag 17 juni 2023 vinden werkzaamheden plaats op het traject tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen. Het verkeer moet in beide richtingen rekening houden met versmalde en verlegde rijstroken en een snelheidsbeperking van 90 km/u.

Van 12 op 13 mei 2023 is de A1 afgesloten tussen 20.00 en 08.00 uur in de richting van Amersfoort tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn-Zuid. Het verkeer moet rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van ongeveer 30 minuten.

Werkzaamheden A1 Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen

Op maandag 8 mei 20.00 uur starten de werkzaamheden voor het verleggen en versmallen van de rijstroken in de richting van Deventer. Het verkeer in de richting van Deventer rijdt vanaf dinsdag 9 mei over de verlegde en versmalde rijstroken. 

Op dinsdagavond 9 mei 20.00 uur starten ook de werkzaamheden in de rijrichting van Amersfoort voor het verleggen en versmallen van de rijstroken.

Vanaf woensdag 10 mei rijdt het verkeer in beide richtingen over verlegde en versmalde rijstroken. Het verkeer ondervindt tot en met zaterdag 17 juni 2023 hinder van deze aanpassingen. Tijdens deze werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km/u.

Nachtelijke afsluiting tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid

Van vrijdag 12 mei 20.00 tot zaterdag 13 mei 08.00 uur is de A1 voor 1 nacht volledig dicht in de richting van Amersfoort tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Zuid. Ook hebben we een reservenacht gepland in de nacht van zaterdag 13 mei op zondag 14 mei. 

Het verkeer leiden we om via de snelwegen A50, A12, A30 en A1. Voor verkeer in de richting van Deventer is er 1 rijstrook beschikbaar. Omleidingsroutes geven we ter plaatse met borden aan.

Advies aan weggebruikers

  • Pas tijdig uw snelheid aan en houd voldoende afstand; de politie controleert.
  • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg.
  • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
  • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twitterkanaal van Rijkswaterstaat Verkeersinfo @RWSverkeersinfo.

Houd rekening met ernstige hinder

De verbreding van de A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en aansluiting Twello vindt plaats tussen 2023 en 2025. Tijdens deze werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met: 

  • De hieraan verbonden hinder.
  • Zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten. 
  • Bij korte werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km/u. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend, waarbij er tijdelijk 1 rijstrook beschikbaar is voor het verkeer.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend (vracht)verkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost.

Het gedeelte tussen aansluiting Twello en knooppunt Azelo hebben we al eerder verbreed.

Meer informatie werkzaamheden A1?

Verkeersinformatie kunt u vinden op website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of op de website vanAnaarBeter. Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden kunt u lezen op de website van A1 Oost