Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert jaarbericht over 2022

Gepubliceerd op: 22 maart 2023, 09.30 uur - Laatste update: 6 mei 2024, 12.01 uur

Van hevige stormen tot langdurige droogte en van lege snelwegen naar files; 2022 zat vol extremen. Dankzij onze inzet, goede samenwerking en tijdige voorbereiding konden we de uitdagingen aan. En door innovaties, renovaties en aanlegprojecten die we uitvoerden, kunnen we dat in de toekomst ook.

In het jaarbericht over 2022 leest u meer over onze inspanningen.

Lees het jaarbericht over 2022

Aanleggen, vervangen en renoveren

Een fors deel van onze infrastructuur veroudert snel. Om ervoor te zorgen dat (vaar)weggebruikers hun bestemming vlot en veilig kunnen blijven bereiken, moeten we dus veel groot onderhoud uitvoeren. Zo werkten we in 2022 hard aan de renovatie van de Galecopperbrug in Utrecht. Maar we leggen ook nieuwe, toekomstbestendige infrastructuur aan. De nieuwe Zeesluis IJmuiden, die in 2022 officieel werd geopend, is daar een mooi voorbeeld van.

De komende jaren zullen we nog veel meer van dit soort projecten starten. We werken namelijk aan de grootste vervanging- en renovatieopgave van onze infrastructuur ooit.

Omgaan met hoge en lage waterstanden

Water is van levensbelang. Daarom werken we dagelijks aan waterveiligheid en voldoende schoon water. In januari en februari 2022 hadden we te maken met hoge waterstanden, toen we in korte tijd ‘bezoek’ kregen van 4 stormen. Gelukkig kunnen onze dijken en stormvloedkeringen dit goed aan. In de zomer van 2022 waren de waterstanden juist erg laag en kampten we met een nationaal watertekort. Maar door het beschikbare water slim te verdelen konden we de situatie goed beheersen.

Zorg voor een duurzame leefomgeving

We willen dat Nederland een veilige, schone, groene en prettige plek is om te leven voor mens en dier. Daar werken we op verschillende manieren aan. Denk aan de bouw van een windpark op de Maasvlakte 2, waarin we vanaf 2023 jaarlijks ruim 400 GWh duurzame stroom opwekken. Of aan de aanleg van Marker Wadden, de opgespoten eilandengroep in het Markermeer. Hierop ontstaat steeds meer leven: in enkele jaren zijn er 47 broedvogelsoorten en 170 plantensoorten bij gekomen.

Inzet van data en informatie

Informatietechnologie en datavoorzieningen spelen een steeds grotere rol in ons werk. Waar het kan, benutten we data dus ook om ons werk sneller, efficiënter, veiliger, duurzamer én gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen we met goede reis- en routeinformatie bijvoorbeeld voor een vlotte, hindervrije doorstroming op de weg. En door datagedreven assetmanagement krijgen onze bruggen, tunnels en viaducten steeds minder met storingen te maken.

Lees meer in het jaarbericht 2022

Wilt u meer weten over de uitdagingen waarvoor we stonden in 2022, de bijzondere projecten die we startten en afrondden, onze visie op duurzaamheid en de manier waarop wij ons als organisatie ontwikkelden?

U leest het in het jaarbericht over 2022.