Nieuwsbericht

Herstel deel oever hoogwatergeul Raaijweide in Venlo

Gepubliceerd op: 22 februari 2023, 10.28 uur - Laatste update: 23 februari 2023, 13.09 uur

Vanaf 13 maart 2023 werkt aannemerscombinatie Maaskracht in opdracht van Rijkswaterstaat aan het herstel van een deel van de oever aan de hoogwatergeul Raaijweide in Venlo.

Momenteel staan er big bags ter versterking van de oever. Die zijn na het onderhoud niet meer nodig.

Erosie van geul Raaijweide

De geul is ruim 10 jaar geleden gerealiseerd. Onder invloed van golfslag en hoogwater is er te veel erosie opgetreden aan een deel van de Maasoever. In 2021 zijn er om die reden enkele noodmaatregelen genomen waaronder het plaatsen van big bags ter versterking van de oever.

De afgekalfde oever wordt vanaf de landzijde hersteld met ongeveer 5000 m3 klei. Deze werkzaamheden nemen 3 tot 4 weken in beslag. Dit is exclusief het inrichten en opruimen van het werkterrein. Dat werkterrein wordt ingericht op het perceel van het Limburgs Landschap.

Hoogwatergeul

Een hoogwatergeul is een door mensen gemaakte aftakking van een rivier die in geval van een heel hoge waterstand een deel van het water op een gecontroleerde manier afvoert. Met een hoogwatergeul wordt voorkomen dat verdere dijkverhoging noodzakelijk is.

De geul kan zijn uitgegraven of kan bestaan uit een natuurlijke laagte in het landschap. Als hij buiten de uiterwaard is gelegen, wordt hij aan weerszijden van dijken voorzien tot op dezelfde hoogte als de rivier.

Goed onderhoud onontbeerlijk

Er zijn veel ingrepen in de uiterwaarden gedaan om de waterveiligheid te verzekeren en natuurontwikkeling te realiseren. Alleen door goed onderhoud, met oog voor veiligheid én natuurwaarden, kunnen we hiermee doorgaan.

We hebben voor dit onderhoud in de uiterwaarden 3 nieuwe contracten afgesloten. Voor de Maas is de aannemerscombinatie Maaskracht de samenwerkingspartner.