Nieuwsbericht

Sint Servaasbrug tijdelijk in hoogstand in avond en nacht

Gepubliceerd op: 11 januari 2023

In verband met de verhoogde afvoeren van de Maas zetten we vanaf woensdagmiddag 11 janurari 2023 de Sint Servaasbrug ’s avonds en ’s nachts in de hoogstand. Zo worden risico’s voor de scheepvaart weggenomen.

Sinds eind november 2022 wordt de Sint Servaasbrug ’s avonds en ’s nachts niet meer bediend. De camerabeelden die de medewerkers van de bediencentrale moeten gebruiken, zijn zonder daglicht niet duidelijk genoeg. De schippers kennen deze situatie.

Meer stroming en minder ruimte

Nu het peil van de Maas de komende dagen zal stijgen, betekent dat voor schippers dat de stroming sterker wordt en dat de ruimte onder de door brug kleiner wordt. Door de sterkere stroming kunnen schepen moeilijk of niet afremmen.

Om de risico’s voor de scheepvaart te ondervangen, hebben we de situatie besproken met de gemeente Maastricht. Hierna hebben we besloten om de brug hoog te zetten tijdens de uren dat de brug gestremd is. Het gaat om de periode tussen 16.30 en 08.30 uur. Als de afvoer van de Maas weer gedaald is, wordt deze maatregel opgeheven.