Nieuwsbericht

Een rainbow van sediment voor de proeftuin

Gepubliceerd op: 23 december 2022 - Laatste update: 12 oktober 2023, 15:06

In de Nieuwe Waterweg bij de landtong Rozenburg is 10.000 m3 sediment aangebracht om natuur te ontwikkelen. Sleephopperzuiger 'De Hein' heeft steeds 1 uur lang zand en slib met een grote boog (rainbowen) achter de langsdam gespoten.

4 scheepsladingen sediment (ongeveer 500 kiepwagen vol) dragen bij aan de ontwikkeling van getijdenatuur in deze proeftuin. Het zand blijft waarschijnlijk liggen als het in het ondiepere water is gezakt. Door gebaggerd zand en slib in het kribvak te spuiten, kan een natuurlijke oever ontstaan en blijft het sediment in het gebied.

Proeftuin voor praktijkonderzoek

Een proeftuin is een van te voren gekozen afgebakend gebied voor praktijkonderzoek. Het kribvak bij de landtong van Rozenburg is zo’n gebied. Deze locatie is bijzonder geschikt als proeftuin omdat het kribvak sinds 2018 afgesloten is met een langsdam.

Het gebied is deels gevuld met een hoeveelheid zand en steen om het geschikt te maken voor vis. Dit zand is nog steeds in het vak en vullen we nu aan met gebaggerd schoon sediment uit de Nieuwe Waterweg. We baggeren daar om de vaargeul op diepte te houden.

Onderzoek naar ontwikkeling getijdenatuur

Het lokaal gebruiken van sediment voor natuurontwikkeling scheelt tijd, vervoer, uitstoot en geld. Deltares en de Universiteit van Wageningen (WUR) monitoren de voortgang met metingen van bodemhoogteverandering en de stroming door het kribvak.

Ook onderzoeken zij of en hoe snel zich getijdenatuur ontwikkelt en wat dit betekent voor bijvoorbeeld de waterkwaliteit en de dieren en planten in dit gebied. Het gebied wordt daarvoor de komende 5 jaar gemonitord.

Als de proeftuin werkt, worden op een vergelijkbare manier de overige oevers in dit gebied ingericht. Dat gebeurt dan geleidelijk na aanleg van de langsdam. Deze langsdam moet uiterlijk in 2027 voltooid zijn volgens de verplichtingen uit de Europese KRW (Kader Richtlijn Water).

Meer Proeftuinen in Rijnmond

In 2021 is het gezamenlijk initiatief 'Proeftuin Sediment Rijnmond' gestart. Het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, waterschap Hollandse Delta, Wageningen Marine Research, het baggerbedrijf de Vries & van de Wiel, ARK Natuurontwikkeling en Deltares werken hierin samen.

In 3 proeftuinen kijken we hoe zand en slib zo lang mogelijk in het natuurlijke systeem van de Rijn-Maasmonding vast te houden is. De Proeftuin Sediment Rijnmond levert kennis en nieuwe technieken op voor duurzaam sedimentbeheer. Dat wil zeggen met zoveel mogelijk meerwaarde voor natuur, rivierbeheer, waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit zodat de delta op de lange termijn in staat is om mee te groeien met een stijgende zeespiegel.

Deltares is trekker van het consortium. Het project duurt 4 jaar (2021 - 2025).