Nieuwsbericht

Bouwkuip Julianakanaal bij Berg Obbicht leeggepompt voor start vernieuwing waterbodem

Gepubliceerd op: 29 november 2022 - Laatste update: 9 januari 2023, 11:01

De eerste bouwkuip in het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht is in de week van 21 november 2022 ver leeggepompt. Dit betekent dat zo’n 40.000 m3 water is weggepomt. Dat staat gelijk aan 333.000 gevulde badkuipen.

Deze week worden de vissen in de bouwkuip afgevangen en naar het Julianakanaal verplaatst. Daarna start aannemer Van den Herik Sliedrecht met het vernieuwen van de waterbodem van het Julianakanaal.

Werkzaamheden verruimen Julianakanaal

Die werkzaamheden horen bij het verruimen van het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht over een lengte van ongeveer 3 km. Zo maken we dit deel van de Maasroute geschikt voor de zogenoemde tweebaksduwvaart (klasse Vb-schepen). Dat zijn schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een maximale diepgang van 3,5 m.

Pilot Nautische & Arbeidsveiligheid afgerond

Dat er gestart kan worden met de vernieuwing van de waterbodem betekent dat de Pilot Nautische en Arbeidsveiligheid positief is verlopen. De pilot liep in oktober en november 2022. Tijdens deze pilot keken we of de scheepvaartmaatregelen ter plekke zorgen voor een voldoende veilige situatie; voor de passerende schippers en voor de medewerkers die straks aan het werk zijn ín de bouwkuip.

Bij die monitoring is op 9 locaties naast de bouwkuip de afstand gemeten tussen de schepen en de damwanden. Ook zijn de snelheden en mate van belading geregistreerd, de hoogte van de waterstand, de stroomsnelheid van het water naast de bouwkuip en de windsnelheid en –richting. Tevens zijn er ervaringen van gebruikers opgehaald met een online enquête.

Onderhoud waterwegen Zuid Nederland

We werken altijd aan toegankelijke vaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen.

Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel mogelijk en communiceren we er tijdig over.