Nieuwsbericht

Veilige haven voor vis; biodiversiteit bij bouw overnachtingshaven Bergambacht

Gepubliceerd op: 26 oktober 2022 - Laatste update: 15 januari 2024, 13:21

We leggen bij Bergambacht langs de Beneden-Lek 8 nieuwe overnachtingsplaatsen aan voor binnenvaartschippers. De overnachtingshaven geeft schippers de mogelijkheid op tijd te voldoen aan voorgeschreven rusttijden.

Sander de Borst is technisch manager bij Rijkswaterstaat en legt uit: ‘Als vaarwegbeheerder zijn we verantwoordelijk voor voldoende overnachtingsplekken; elke 30 km moet er een overnachtingsplaats zijn. Als de overnachtingshaven straks klaar is, biedt deze schippers een veilige plaats waar ze beschut tegen wind, stroming, golven en ijs kunnen rusten.’

Een veilige haven voor mens én dier

Bij de bouw van de overnachtingshaven kijken we ook naar het meenemen van natuur en duurzaamheidsdoelen, zoals de inzet van maatregelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Een van de maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren is het inzetten van biohutten. Zo kunnen niet alleen schippers, maar ook jonge vissen bij Bergambacht straks rustig slapen.

'Dit najaar hangen we onder de steigers van de overnachtingshaven zogenaamde biohutten op voor vissen. De biohutten zorgen voor een veilig leefgebied voor kleine vissen, zodat die kunnen schuilen voor roofvissen en voedsel kunnen vinden’, aldus Erika Gouw, technisch adviseur bij Rijkswaterstaat.

Biohutten voor vis

Het is voor jonge vissen niet altijd makkelijk om te overleven en op te groeien in een verstedelijkt gebied. Kleine vissen missen schuilplaatsen tegen roofvissen en plekken waar makkelijk voedsel te vinden is. Biohutten zijn stalen kooien gevuld met stenen, schelpen en mosselen. De hutten bieden een veilige haven voor vissen.

De biohut hoeft maar 50 cm onder water te hangen; bij Bergambacht komen deze onder een drijvende steiger te hangen. Op een relatief makkelijke manier geven we zo in de haven ook ruimte aan leven onder water.

De makers van de biohutten, van het Franse bedrijf Ecocean, komen zelf de biohutten ophangen. Zij weten wat de meest effectieve plaatsing is en volgen de komende jaren ook hoe het met de vissen gaat. De biohutten pasten we eerder in de Waal al met succes toe.