Nieuwsbericht

Nieuw zand voor het strand van Texel; eerste week van september 2022

Gepubliceerd op: 2 september 2022 - Laatste update: 2 september 2022, 13:38

We werken van september 2022 tot en met het voorjaar van 2023 aan het onderhoud van het strand van Texel. Baggerschepen brengen in totaal 2,5 miljoen m3 zand aan op het strand.

Dit gebeurt tussen paal 14 en 22 en tussen paal 25 en 30. Door dit extra zand blijft Texel beschermd tegen de zee.

Onderhoud van de Nederlandse kust

We voeren regelmatig onderhoud uit aan de Nederlandse kust. Zo ook op Texel. De kust op Texel slijt snel onder invloed van wind, golven en stroming. Door nieuw zand aan te brengen houden we de kust op zijn plaats en raken we geen land kwijt. In 2020 en 2021 hebben we ook op Texel zand aangebracht. Toen gebeurde dat op de zeebodem vlak voor de kust (vooroeversuppletie).

Zand uit de Noordzee

Het zand voor de strandsuppletie op Texel komt van de Noordzeebodem, op 10 tot 12 km uit de kust. Speciale baggerschepen, ‘sleephopperzuigers’, zuigen dit op van de zeebodem. Het schip brengt dit vervolgens naar de kust en spuit dit via een buis op het strand. Hier wordt het zand met bulldozers en shovels verder uitgespreid.

Werkterrein afgezet

Het deel van het strand waar we aan werken is afgezet en verboden gebied. Dit vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels. Bezoekers van het strand kunnen het werkterrein passeren langs de kant van de duinen. Het is belangrijk om afstand te houden van de leiding waardoor het zand wordt aangevoerd. Honden moeten aangelijnd blijven.

Watersporters moeten een veilige afstand van minimaal 300 m tot het baggerschip houden

Voorzichtig met de natuur

Bij het kustonderhoud houden we rekening met de natuur. In het broedseizoen houden we afstand tot beschermde vogels, om te voorkomen dat ze worden gestoord. Ook zeehonden laten we met rust. Op Texel brengen we rondom de monding van de Slufter geen zand aan. Deze monding mag niet dichtslibben, want het zeewater moet het natuurgebied in en uit kunnen blijven stromen.