Nieuwsbericht

25e Functioneringsluiting Maeslantkering geslaagd

Gepubliceerd op: 11 september 2022 - Laatste update: 12 september 2022, 10:23

Eén keer per jaar, voor het begin van het stormseizoen, sluiten we de Maeslantkering en de Hartelkering om deze stormvloedkeringen te testen.

Zaterdagmiddag 10 september 14.45 uur zag het toegestroomde publiek de armen van de Maeslantkering langzaam over het water naar elkaar toe bewegen om de Nieuwe Waterweg af te sluiten. Het uitvaren, sluiten en afzinken van de armen duurde ruim 2 uur.

Sinds zondagnacht 11 september staat het sein op de kering weer op groen; de kering is open en schepen kunnen de waterweg weer gebruiken. De 25e functioneringssluiting van de Maeslantkering is voorspoedig verlopen.

Geslaagde functioneringssluiting

De Maeslantkering, in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, is gebouwd tussen 1991 en 1997. Deze zelfsluitende kering is 25 jaar geleden als laatst voltooide Deltawerk in gebruik genomen. We stonden gisteren, in aanwezigheid van Deltacommissaris Peter Glas stil, bij dit jubileum. In dezelfde periode is ook de Hartelkering bij Spijkenisse gebouwd die het achterliggende Europoortgebied beschermt. De Hartel- en Maeslantkering sluiten altijd samen. Tijdens de functioneringssluiting van de Maeslantkering ging ook de Hartelkering dicht.

We voeren elk jaar een sluiting uit ter voorbereiding op het stormseizoen. Dan testen we zowel de techniek van de kering als de organisatie. Na het grote onderhoud in de zomermaanden is dit de bevestiging dat de keringen kunnen sluiten als dat nodig is. De sluiting duurt alles bij elkaar zo’n 6 á 7 uur, publiek kon de zichtbare bewegingen volgen vanaf de nabij gelegen heuvel. De geslaagde sluiting van de Maeslant- en Hartelkering markeert dat Rijkswaterstaat in Zuid-Holland klaar is voor het stormseizoen.

Bescherming tegen hoogwater

Nederland is een waterland. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Dit maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met stormen, heftige regen en hoge rivierstanden. Bescherming tegen hoogwater is en blijft dus van levensbelang.

De 13 Deltawerken in Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant zijn aangelegd na de Watersnoodramp van 1953 en beschermen ons al bijna 65 jaar tegen hoog water. Het zijn unieke en complexe zeeweringen. De Maeslant- en Hartelkering beschermen met de achterliggende dijken bewoners in Rotterdam, Dordrecht en het omliggende gebied tegen stormvloeden van de Noordzee.