Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat en waterschap werken samen voor extra water en verbetering waterkwaliteit

Gepubliceerd op: 10 augustus 2022, 17.12 uur - Laatste update: 25 augustus 2022, 16.46 uur

Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta sinds woensdag 10 augustus 2022 de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Het extra water dat hierdoor het Markkanaal instroomt, heeft het waterschap nodig voor droogtebestrijding en het doorspoelen van de rivier de Mark.

Als water blijft stromen, krijgen blauwalgen namelijk minder kans om te groeien. Zo zorgen we samen met het waterschap Brabantse Delta voor vermindering van het watertekort en behoud van de waterkwaliteit.

Droogte

Er stroomt momenteel door de droogte erg weinig water in de Mark en de Dintel in West-Brabant. Dit leidt niet alleen tot watertekorten, maar ook tot problemen met de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld door de groei van (blauw)algen.

Pas 2 keer eerder werd de Marksluis op deze manier ingezet om watertekort aan te vullen en blauwalgen tegen te gaan. Dat was tijdens de warme zomers van 2018 en 2020. Ook in 2022 is het erg droog en de warme temperaturen houden voorlopig aan.

Scheepvaart

Het openzetten van de Marksluis hindert de scheepvaart. Het waterschap en Rijkswaterstaat zijn zich hiervan bewust. Het openzetten van de sluis heeft het meeste effect bij hoogwater. Daarom zetten we de sluis voor een groot gedeelte van de dag open om water in te laten.

Zo’n 2 uur per dag (bij laagwater) wordt de sluis ingezet om de scheepvaart door te laten. Op deze manier kan de scheepvaart erdoor én kan er water de Mark instromen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Gevaarlijke stroming ter hoogte van Marksluis

Door het openzetten van de Marksluis wordt per seconde 3 tot 4 m3 water doorgelaten, vergelijkbaar met 3.000 tot 4.000 literpakken melk per seconde. Daardoor ontstaat er ter hoogte van de Marksluis een gevaarlijke stroming. Zwemmen in kanalen en bij bruggen en sluizen is altijd verboden. Vanwege deze uitzonderlijke en extra gevaarlijke situatie worden tijdelijke waarschuwingsborden geplaatst.

Waterkwaliteit

Op dit moment doet waterschap Brabantse Delta er alles aan om de waterkwaliteit te behouden. Dagelijks bestuurslid Louis van der Kallen: ‘Nu is iedere druppel nodig. Het water vanuit het Wilhelminakanaal is meer dan welkom. We hebben extra water nodig om het water in ons watersysteem te laten stromen. Als het water stil staat, warmt het sneller op en dan is de kans op blauwalgen veel groter. Bij teveel blauwalgen moeten wij onze waterinlaten naar de polders sluiten. En dat willen we voorkomen.

We zijn blij dat Rijkswaterstaat met ons meedenkt en de schuiven van de Marksluis openzet. Op dit moment is er, ondanks ons eerder ingestelde urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater, te weinig water om alles voldoende in beweging te houden. Doordat Rijkswaterstaat de schuiven van de Marksluis openzet, komt er water vanuit het Wilhelminakanaal in het Markkanaal terecht. Zo komt er dus meer water binnen en kan het sneller stromen.

Waterverdeling

We streven ernaar om samen met de regionale waterbeheerders het schaarse water zo goed mogelijk te verdelen. Deze maatregel is een mooi voorbeeld van de wijze waarop het beschikbare water zo optimaal mogelijk benut wordt. En hoe we de gevolgen van droogte zoveel mogelijk beheersen.

Bekijk hier de nieuwsfeed over de droogte en lage waterstanden in Nederland