Werkzaamheden

Onderhoud aan Beekse Brug over de Zuid Willemsvaart bij Beek en Donk; 1 - 20 augustus 2022

Gepubliceerd op: 13 juli 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 12:49

In opdracht van ons verricht aannemer Van Doorn van 1 augustus tot en met 20 augustus 2022 – en mogelijk tot 27 augustus werkzaamheden aan de Beekse Brug over de Zuid Willemsvaart bij Beek en Donk.

Hinder

Voor de scheepvaart gelden er stremmingen op bepaalde blokken op bepaalde dagen. Hierover informeren we hen via de reguliere informatiekanalen. Het wegverkeer kan de aangegeven omleiding volgen en fietsers kunnen net als voetgangers het kanaal te voet oversteken.

Werkzaamheden

Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de kunststof slijtlaag, herstellen van betonschades, conserveren (verven) van leuningen en het vervangen van dakbedekking. De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat we laten verrichten aan oevers, rivieren en kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht.

Onderhoud Vaarwegen

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.