Werkzaamheden

Doelgroepenstrook verbindingsweg A16 Breda richting A20 Hoek van Holland (Terbregseplein) wordt opgeheven

Gepubliceerd op: 1 juli 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 11:55

De doelgroepenstrook snelweg A16 Breda richting snelweg A20 Hoek van Holland (Terbregseplein), wordt met ingang van 11 juli 2022 05.00 uur opgeheven. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Het vrachtverkeer gaat gebruik maken van de rijstroken voor het overige verkeer.

(Bijna-)ongevallen

De doelgroepenstrook is een aparte rijstrook voor uitsluitend vrachtwagens en bussen. Bij drukte hebben vrachtwagens en bussen dan minder last van filevorming. Afgelopen periode is gebleken dat er regelmatig (bijna-)ongevallen plaatsvinden ter hoogte van de splitsing van de doelgroepenstrook en de reguliere rijstrook, doordat verkeer op het laatste moment van rijstrook wisselt. De abrupte rijstrookwisselingen zorgen voor een groot risico voor de verkeersveiligheid.

Maatregelen

In 2021 is de wegmarkering ter hoogte van de splitsing aangepast om de situatie voor chauffeurs te verduidelijken. Desondanks bleef de situatie onveilig. Andere maatregelen, zoals toevoeging of aanpassing van bebording, bleken niet effectief of haalbaar. De hulpdiensten, Havenbedrijf Rotterdam, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex zijn door ons betrokken bij het onderzoek.

Aanpassing weginrichting

De weginrichting wordt aangepast aan de nieuwe situatie. De werkzaamheden worden gecombineerd met al geplande onderhoudswerkzaamheden in het weekend van 9 - 11 juli 2022. Kijk voor meer informatie over deze werkzaamheden, hinder en omleidingen op de website Rijkswaterstaat Verkeersinfo.

Als de werkzaamheden door (weers-)omstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd, dan schuift de afsluiting 1 weekend op.

A16 Rotterdam

De doelgroepenstrook ligt in het gebied waar we op dit moment de snelweg A16 Rotterdam aanleggen tussen de snelweg A13 en het Terbregseplein. Afgelopen periode is de doelgroepenstrook uit voorzorg al 2 keer eerder tijdelijk afgesloten geweest om diverse werkzaamheden voor de A16 Rotterdam veilig uit te kunnen voeren. De hinder van de afsluitingen is toen beperkt gebleven.

De doelgroepenstrook zou met de oplevering van de A16 Rotterdam in 2025 al opgeheven worden, omdat deze dan voor de doorstroming niet meer nodig is.

Andere doelgroepenstroken A16 en A20

De doelgroepenstrook snelweg A20 Gouda richting Hoek van Holland wordt met de oplevering van het nieuwe stuk snelweg in 2025 zoals gepland ook opgeheven, maar blijft voorlopig beschikbaar. Al bestaat de mogelijkheid dat deze op een later moment alsnog vervroegd wordt opgeheven, vanwege werkzaamheden voor de aanleg van de A16 Rotterdam. De doelgroepenstrook op de Van Brienenoordbrug (A16) blijft gehandhaafd.

Hulpdiensten

Hulpdiensten kunnen bij file gebruik maken van de vluchtstrook.