Werkzaamheden

Verkeersmaatregelen op Tholensebrug en Vossemeersebrug

Gepubliceerd op: 15 juni 2022 - Laatste update: 16 juni 2022, 10:46

Op de Tholensebrug geldt vanaf begin juli 2022 een snelheidsbeperking vanwege de plaatsing van barriers langs de vangrails. De snelheid gaat van 80 km per uur terug naar 70 bij droog weer en 50 bij nat weer. Voor de plaatsing van de barriers is de Tholensebrug dinsdag 5 juli 20.00 tot woensdagochtend 6 juli 2022 06.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Op de Vossemeersebrug komt er een gewichtsbeperking voor verkeer zwaarder dan 35 ton. 

Inspecties die op 10 Zeeuwse Rijksbruggen zijn uitgevoerd zijn de aanleiding hiervoor.

Snelheidsbeperking Tholensebrug

Op de Tholensebrug is geconstateerd dat de geleiderails het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Begin juli worden daarom barriers geplaatst langs de bestaande vangrails. Aangezien dit leidt tot een versmalling van de weg, is een snelheidsbeperking nodig. De snelheid gaat van 80 km per uur terug naar 70 bij droog weer en 50 bij nat weer.

Gewichtsbeperking zwaar verkeer Vossemeersebrug

Op de Vossemeersebrug is er op termijn risico op vermoeiing. Dit heeft te maken met de toegenomen verkeersintensiteit (sinds de bouw is er 8 keer meer verkeer dat veel zwaarder is geworden) en met groot onderhoud dat nodig is.

Een gewichtsbeperking voor verkeer zwaarder dan 35 ton moet daarom preventief worden ingesteld. Met belangenpartijen wordt overleg gepleegd hoe de hinder van deze maatregelen kan worden beperkt.

Inspecties en monitoring bruggen

Inspecties die zijn uitgevoerd laten zien dat er op korte termijn groot onderhoud nodig is om de bruggen beschikbaar te kunnen houden. Doordat er veel groot onderhoud moet worden uitgevoerd, en doordat per moment bekeken moet worden welke middelen en menskracht waar kunnen worden ingezet, moeten we keuzes maken in de planning van groot onderhoud. Het groot onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen is daardoor vooralsnog uitgesteld.

Veilig gebruik staat uiteraard voorop. Als er risico’s worden gesignaleerd zullen inspecties en monitoring worden geïntensiveerd om die goed in beeld te houden. Waar nodig worden maatregelen getroffen om de veiligheid te borgen.

Onderhoudsopgave

We werken aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom moeten ze worden vernieuwd.