Interview

Renovatie Haringvlietbrug kan niet zonder hinder

Gepubliceerd op: 16 juni 2022, 10.48 uur - Laatste update: 7 april 2023, 11.53 uur

De Haringvlietbrug, onderdeel van de snelweg A29, moet worden gerenoveerd. Uit onderzoek blijkt dat het bewegende deel van de brug is versleten. De klep, het bewegingswerk waarmee de brug kan worden geopend en gesloten en de technische systemen moeten worden vervangen.

Hiervoor gaat de brug in 2023 van vrijdagavond 9 juni tot en met vrijdag 28 juli dicht voor al het wegverkeer. Dit is voorafgaand aan de afsluiting van de Heinenoordtunnel in augustus 2023. Diana Wonnink, omgevingsmanager bij het project, legt uit wat er precies staat te gebeuren.

De brug eraf

‘Het bewegende deel van de brug, de klep, vertoont ouderdomsverschijnselen. De draaipunten, hoofd- en dwarsliggers zijn versleten en worden in 2023 vervangen. We vernieuwen ook alle technische systemen voor de bediening van de brug.'

'In juni en juli 2023 halen we de klep van de brug eruit. Omdat de klep één geheel is, kunnen we dus geen enkele rijbaan openlaten. Ook niet voor nood- of hulpdiensten, het openbaar vervoer of (brom)fietsers. Waar de brug was, is dan een gat van 35 meter.’

Omrijden en omvaren

Het gevolg: veel hinder voor al het wegverkeer, maar ook voor de scheepvaart. ‘Er rijden 66.000 voertuigen per dag over de brug. Omrijden via de Moerdijkbrug of de autoweg N57 is de enige optie, maar dat duurt lang: de vertraging kan oplopen tot meer dan 60 minuten.’

De hoge scheepvaart heeft langer last van stremmingen. Momenteel wordt de brug beperkt bediend. Vanaf 1 januari 2023 bereikt het bewegingswerk van de brug het einde van zijn levensduur. De brug wordt dan niet meer bediend voor de hoge scheepvaart.

Dit is ook het moment waarop de aannemer met de eerste werkzaamheden in de kelder van de brug begint. Schepen hoger dan 13 meter moeten vanaf januari 2023 een flink stuk omvaren.

Een ingewikkelde opgave

De werkzaamheden hebben grote gevolgen voor de omgeving. Wonnink: ‘Het renoveren van een brug is een ingewikkeld proces en kost tijd. Daarom, en omdat we als Rijkswaterstaat nu al tijdelijke maatregelen voor de brug moesten nemen, groeit de frustratie van de omgeving.'

'We proberen natuurlijk alles zo snel mogelijk af te krijgen. We hebben de planning al versneld en daarmee een jaar gewonnen. Ook de uitvoering wordt super strak gepland en is net een militaire operatie. Maar het blijft voor weg- en vaarweggebruikers een lange periode van flink omrijden en -varen.’

Geen andere opties

Dat de impact van de huidige maatregelen en de werkzaamheden groot is op de omgeving, snapt Wonnink heel goed: ‘Als je dagelijks over de brug rijdt, dan is zo’n afsluiting van 7 à 8 weken niet niks. Dat snappen we.'

'Iedereen weet ook dat een renovatie echt nodig is, maar niemand wil de hinder nú ervaren. Het zal echter toch een keer moeten gebeuren. Uitstel kan vanwege de staat van de brug niet meer. Door de werkzaamheden zullen problemen ontstaan, dat ontkennen we zeker niet. Door het gebrek aan alternatieve routes en het ontbreken van mogelijkheden voor alternatief vervoer wordt de verkeershinder zeer ernstig. Het is ook een vrij groot gebied dat er last van gaat hebben.'

Hinder beperken

'We onderzoeken verschillende maatregelen om de hinder te beperken. En we gaan met Zuid-Holland Bereikbaar en het Brabant Mobiliteitsnetwerk langs bij bedrijven. Samen kijken we of we slimme oplossingen kunnen verzinnen om een gedeelte van hun werknemers thuis of ergens anders te laten werken. Of om bijvoorbeeld het werk iets anders in te richten zodat er minder verkeer gebruikmaakt van de omleidingsroutes.’

‘Ook met de veiligheidsregio’s en nood- en hulpdiensten kijken we wat er nodig is om de noodzakelijke hulp mogelijk te maken. De busdiensten, in het bijzonder Connexxion en Arriva, proberen we te helpen. Samen kijken we goed naar mogelijkheden hoe en waar we de openbaarvervoerverbindingen tijdens de afsluiting kunnen inzetten.’

‘Voor 2 belangrijke doelgroepen, fietsende scholieren en agrariërs, kijken we ook naar een maatwerkoplossing. Eindexamenscholieren moeten natuurlijk naar school kunnen. Dus onderzoeken we de mogelijkheden voor een fietspont.'

'Ook agrariërs aan weerszijden van de brug willen we ook helpen met een pont. Maar dat is niet zo eenvoudig en is echt maatwerk. De mogelijkheden zijn we nog aan het onderzoeken. Voor de rest zijn de mogelijkheden beperkt.’

Realistisch communiceren

De renovatie van de Haringvlietbrug is voor Wonnink een uitdagend project.: ‘Ik weet dat ik zaken niet mooier kan maken dan ze zijn. Dat het voor veel mensen zwaar gaat worden, daar kan ik niet omheen. Duidelijke en tijdige communicatie over de te verwachte hinder, zodat weggebruikers zich goed kunnen voorbereiden, is hier cruciaal. Dat doen we het komende jaar veel. Bijvoorbeeld via onze website, een digitale nieuwsbrief, bewonersbijeenkomsten en de lokale en regionale media.’