Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat en Ploegam starten realisatie krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Gepubliceerd op: 8 april 2022, 12.37 uur - Laatste update: 13 december 2023, 14.21 uur

Rijkswaterstaat en Ploegam gaan starten met het verlagen van kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Met de ondertekening van de afspraken voor de realisatie, start een nieuwe fase van het project.

2-fasenproces

Het project wordt volgens het 2-fasenproces gedaan. Dit is een innovatieve contractvorm binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Bij het 2-fasenproces brengen opdrachtgever en opdrachtnemer samen de risico’s in kaart, voordat afspraken worden vastgelegd over de realisatie.

Opdrachtgever en opdrachtnemer werken vanaf de planuitwerkingsfase (voorheen planstudiefase) intensief samen en komen gezamenlijk tot een ontwerp waarvan beide partijen van mening zijn dat het in de realisatiefase goed uitvoerbaar is. Dit stimuleert niet alleen innovatie, maar geeft ook meer zekerheid over de prijs van het project.

Werken aan een veilig rivierengebied

Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat een aantal kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Hierdoor neemt de kans op overstromingen af in het hele Nederlandse rivierengebied.

Werkzaamheden

Wanneer Ploegam precies kan starten met het (deels) afgraven van de kribben en oevers, is afhankelijk van de waterstand. Het water mag niet te hoog staan, omdat dan niet op de kribben en oevers kan worden gewerkt. Bij een heel lage waterstand kunnen de schepen het materiaal niet aanvoeren dat nodig is voor de werkzaamheden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in juni 2022.

Transitie

Werken volgens het 2-fasenproces is 1 van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het traject ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Rijkswaterstaat en markt werken hierin samen aan een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst. Ervaringen die bij dit project worden opgedaan, worden gebruikt bij andere projecten.