Nieuwsbericht

Onderzoek naar de visintrek in de Rijn-Maasmonding van start

Gepubliceerd op: 8 april 2022, 15.17 uur - Laatste update: 11 april 2022, 15.28 uur

Bij de Haringvlietdam zijn op 5 april 2022 ruim 2.500 gemerkte glasalen uitgezet. De glasalen worden gevolgd op hun weg van de zee naar de polder. Hiermee is een uniek onderzoek naar de visintrek in de Rijn-Maasmonding van start gegaan.

Onderzoek om intrekmogelijkheden voor vissen te verbeteren

In 2022 voeren de 8 waterbeheerders in de Rijn-Maasmonding samen met Wageningen Marine Research en Visserij Service Nederland onderzoek uit naar vismigratie. Trekvissen zoals de Europese aal, maar ook zalm, fint en stekelbaars vinden door barrières zoals dammen, sluizen en gemalen niet altijd hun weg tussen zee en polderwateren. Dit onderzoek volgt de Europese aal die via de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet vanaf zee het achterland intrekt.

Hiermee krijgen we inzicht in welke reis de vissen maken en welke knelpunten zij hierbij tegenkomen. Met die kennis kunnen waterbeheerders vervolgens het beheer van sluizen en gemalen aanpakken en de vispassages waar nodig aanpassen, zodat de intrekmogelijkheden verbeteren. Begin 2023 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

We volgen de glasalen tijdens hun reis

De uitgezette glasalen zijn voorzien van een klein merkje (de zogenoemde VIE-tag). Als ze een van de 22 detectiestations in het gebied passeren, worden ze geregistreerd. Zo kunnen we zien naar welke polders zij (willen) gaan om op te groeien tot volwassen palingen en of zij onderweg problemen ondervinden. Komende tijd zullen nog 3 keer glasalen aan de zeezijde van de Haringvlietdam worden uitgezet.

We kijken verder dan beheergrenzen

Vissen denken niet in zogenoemde beheergrenzen van waterschappen, provincies en andere overheden. Dit onderzoek richt zich dan ook op een groot gebied, los van deze grenzen. Het gebruik van sluizen, gemalen en vispassages binnen dit gebied én de onderlinge samenhang worden bekeken. En dat is uniek.

Waterbeheerders in de Rijn-Maasmonding

De waterbeheerders die aan het onderzoek deelnemen zijn: Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek is een initiatief van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West waarin de 8 waterbeheerders samenwerken.