Nieuwsbericht

Onderwaterbos voor het Wolderwijd

Gepubliceerd op: 29 april 2022, 16.21 uur - Laatste update: 13 december 2023, 14.23 uur

In het noordoosten van het Wolderwijd, tussen de eilanden De Biezen en Knarland, starten we op 2 mei 2022 met een aantal maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Door luwe en ondiepe zones te creëren en een onderwaterbos aan te leggen in het Wolderwijd, verbetert de waterkwaliteit voor vogels, vissen en waterplanten. Het project draagt bij aan schoon en ecologisch gezond water, als onderdeel van de Europese Wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW).

Door de aanleg van de ondiepte ontstaat ten noordoosten daarvan een luwtezone met natuurlijke land-water overgangen. Deze ondiepe wateren zijn zeer geschikt als schuil-, paai- en opgroeigebied voor vissen en macrofauna zoals slakken en waterkevertjes.

Duurzaamheid

Voor de aanleg van het ondiepe natuurgebied wordt plaatselijke zand en grond verwerkt in een langwerpig eiland met flauwe oevers. Dit eiland ligt grotendeels onder water. Aan de uiteinden zorgen legakkers, gemaakt van wilgenhout, voor de insluiting van het gebied.

De volgende stap is het aanbrengen van oeverbeplanting om de grond stabiel te houden en te verrijken. Het zand en de grond waarmee het eiland wordt aangelegd, wordt plaatselijk gewonnen door eerst een diepe zone in het water te creëren. In deze diepe zone komt het onderwaterbos dat bestaat uit minimaal 15 complete bomen met kroon en kluit die op de bodem worden verankerd.

Door de verankering blijven ze op hun plek waardoor de vaarweg vrij blijft voor schepen. Na verloop van tijd ontstaat een nieuwe en gevarieerde begroeiing die zorgt voor schoner, voedselrijker water met een beter en aantrekkelijk leefgebied voor verschillende vissen.

Onderwaterbos

Op plekken in en rondom de diepte worden dode bomen geplaatst om de biodiversiteit te stimuleren. Door het gebrek aan dood hout zijn rivieren en meren voor veel inheemse dieren en planten geen geschikte leefomgeving meer. Het plaatsen van de bomen brengt dat leven terug. Op deze manier willen we de balans in het meer herstellen.

In 2013 startten we een proef met rivierhout. Hiermee zijn zulke goede resultaten behaald, dat het aanbrengen van rivierhout in onder andere de IJssel verder is uitgewerkt binnen het programma Kaderrichtlijn Water. Zo verbetert de ecologische leefomgeving voor vissen, waterplanten én vogels.

Aannemer Martens en Van Oord realiseert het nieuwe natuurgebied in het Wolderwijd. De oplevering is volgens planning rond 2023.

Veiligheid

Voor het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden zijn tijdelijke verkeersmaatregelen voor de scheepvaart nodig. Het werkgebied in het Wolderwijd is daarom met werkbetonning gemarkeerd. Dit levert beperkte hinder op voor de scheepvaart. Kijk op de website van Vaarweginformatie voor meer informatie over de vaarwegen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over maatregelen en Kaderrichtlijn Water (KRW) of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.